Statyny w prewencji choroby wieńcowej – lepiej wcześniej czy dłużej?

Hallvard Holdaas – Statin therapy for prevention of coronary artery disease. The earlier the better or the longer the better? LINK: Eur Heart J 2008; 29:425
W komentarzu tym, zamieszczonym na łamach European Heart Journal, Hallvard Holdaas omawia opublikowane w tym samym numerze pisma wyniki przedłużonej obserwacji badania Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT). Ramię badania dotyczące leczenia hipolipemizującego (ASCOT-LLA; atorwastatyna 10 mg na dobę lub placebo) zakończono przed czasem z powodu lepszego rokowania w grupie badanej niż w grupie placebo (złożony punkt końcowy – zawał nie zakończony zgonem lub zgon z powodu choroby wieńcowej). Po wydłużeniu obserwacji o 2 lata po zakończeniu badania nadal utrzymywała się istotna, 36% względna redukcja ryzyka wystąpienia głównego punktu końcowego. Stało się tak pomimo, że po zakończeniu badania w obu grupach częstość stosowania statyn była podobna (choć jak na dzisiejsze czasy niska – około 60%).

Cytując również wyniki przedłużonych obserwacji pacjentów z innych dużych badań poświęconych terapii hipolipemizującej Holdaas zwraca uwagę, że korzystny efekt leczenia statyną utrzymuje się przez szereg lat od zaprzestania leczenia. Dlatego też, jego zdaniem, terapię statyną należy rozpoczynać możliwie wcześnie i warto kontynuować jak najdłużej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-02-15

 

0 replies on “Statyny w prewencji choroby wieńcowej – lepiej wcześniej czy dłużej?”