Korzyści z przestrzegania terapii w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2

R.A. Shenolikar i R. Balkrishnan – Oral antidiabetes medication adherence and health care utilization among medicaid-enrolled type 2 diabetic patients beginning monotherapy LINK: Diabetes Care 2008;31:e5
W krótkim doniesieniu na łamach Diabetes Care przedstawiono wyniki obserwacji osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Badanie przeprowadzono posługując się bazą danych refundacji leków dla osób chorych na cukrzycę, zamieszkujących Północną Karolinę. Dane te, poza identyfikacją osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2, posłużyły również do oceny stopnia przestrzegania przez chorych zaleceń, w okresie roku po wprowadzeniu leczenia farmakologicznego.

W analizach uwzględniono jedynie osoby, u których rozpoczynano monoterapię pochodnymi sulfonylomocznika, metforminą lub tiazolidinedionami. Dane zebrane w 2001/2002 roku dotyczyły grupy 3137 pacjentów w wieku średnio 48,6 lat. Oceniony na podstawie zużytkowania refundowanych leków stopień przestrzegania zaleceń był relatywnie niski i wyniósł 56%.

W trakcie pierwszego roku terapii hospitalizowano 37% badanych, a 40% zgłosiło się po pomoc medyczną do oddziałów ratunkowych. Stwierdzono, że wzrost stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów o 10% związany był z 6,9% spadkiem prawdopodobieństwa hospitalizacji i 5,1% spadkiem prawdopodobieństwa wizyty w oddziale ratunkowym.

Uzyskane informacje dowodzą zatem korzyści, w jakie mogą odnieść chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2, jeżeli wypełniają zalecenia lekarskie. Aktywne działania wobec chorych w tym zakresie powinni podjąć lekarze i farmaceuci.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-02-18

0 replies on “Korzyści z przestrzegania terapii w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2”