Numer miseczki biustonosza a insulinooporność

Alexander Sorisky – A new predictor for type 2 diabetes? LINK: CMAJ 2008;178:313 (pełen tekst)
Na łamach Canadian Medical Association Journal Alexander Sorisky przedstawia współczesne poglądy na temat roli tkanki tłuszczowej w regulacji metabolizmu ogólnoustrojowego.

Tkanka tłuszczowa nie jest wyłącznie prostym magazynem energii. Dotychczasowe badania wykazały, że w okresie rozwoju wykształca się dysfunkcjonalna tkanka tłuszczowa, nie potrafiąca rekrutować i wykształcać nowych adipocytów. Skutkiem tego, po przekroczeniu pewnych rozmiarów, adipocyty zwiększają ilość wydzielanych wolnych kwasów tłuszczowych, wędrujących do krążenia systemowego i wrotnego. Uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych uruchamia ciąg zaburzeń towarzyszących insulinooporności, lokalne i systemowe uwalnianie adipokin, czynników prozapalnych i prokoagulacyjnych. Czynniki te wpływają, między innymi, na funkcje komórek beta, doprowadzając do stopniowego spadku wydzielania insuliny.

Istotną rolę w tych procesach odgrywa zarówno podskórna jak i trzewna tkanka tłuszczowa. Wyobraźnia badaczy zajmujących się tą problematyką najwyraźniej nie stawia sobie żadnych granic. Przykładem są wyniki 10-letniej obserwacji 92108 kobiet, w wieku średnio 38 lat, w ramach programu Nurses Health Study, wskazujące na zależność pomiędzy wielkością piersi w wieku 20 lat (ocenianą na podstawie rozmiaru miseczki biustonosza) a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. W wieloczynnikowej analizie statystycznej stwierdzono, że duży rozmiar piersi w wieku 20 lat niezależnie (po uwzględnieniu m.in. wywiadu rodzinnego, BMI, obwodu talii), około 1,5 – raza zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

A zatem, być może, tkanka tłuszczowa piersi jest istotnym źródłem adipokin i wpływa na metabolizm ogólnoustrojowy.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-01-29

0 replies on “Numer miseczki biustonosza a insulinooporność”