Incydenty sercowo-naczyniowe podczas piłkarskich mistrzostw świata

Ute Wilbert-Lampen i wsp – Cardiovascular events during world cup soccer LINK: N Engl J Med 2008;358:475
Wyniki badań wskazują, że klęski żywiołowe, takie jak powodzie i trzęsienia ziemi, wiążą się z podwyższonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Badacze z Niemiec, których pracę opublikowano w New England Journal of Medicine dowodzą, że podobnie zgubny w skutkach może być mecz piłki nożnej.

Swoje wnioski opierają na analizie zapadalności na incydenty kardiologiczne w okresie mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbywały się na niemieckich boiskach w 2006 roku. Badaną populacją były nie tylko osoby, które bezpośrednio śledziły zmagania sportowców, ale także widzowie transmisji telewizyjnych – mieszkańcy monachijskiej aglomeracji.

Analiza grupy 4279 osób ujawniła, że mecze reprezentacji Niemiec wiązały się z ponad 2.5-krotnym wzrostem ryzyka incydentów wieńcowych. Pojawienie się na boisku niemieckich piłkarzy wiązało się z 2.49-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia zawału serca z uniesieniem odcinka ST i z 2.69-krotnym wzrostem ryzyka zawału serca bez uniesienia odcinka ST lub niestabilnej dusznicy bolesnej u widzów.  Zgodnie z przewidywaniami ryzyko omawianych powikłań było szczególnie wysokie u mężczyzn (3.26), choć również u kobiet osiągało znamienność statystyczną (1.82). Odsetek incydentów był najwyższy u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową i w okresie 2 godzin od pierwszego gwizdka sędziego. Ci, którzy nie dostali zawału, musieli liczyć się z zaburzeniami rytmu serca, które występowały ponad 3-krotnie częściej w porównaniu z okresem, w którym walczyły inne drużyny.

Podsumowując, szczególnie emocjonujące mecze podwajają, a nawet potrajają ryzyko wieńcowe u fanów piłki nożnej.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2008-01-31

0 replies on “Incydenty sercowo-naczyniowe podczas piłkarskich mistrzostw świata”