Zaawansowany wiek matki a ryzyko martwego urodzenia

Karen M. Benzies – Advanced maternal age: are decisions about the timing of child-bearing a failure to understand the risks? LINK: CMAJ 2008;178:183
W Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki systematycznego przeglądu badań poświęconych zależności pomiędzy zaawansowanym wiekiem matek a ryzykiem martwych urodzeń.

W komentarzu do tej pracy, Karen M. Benzies zwraca uwagę na stale zwiększający się odsetek mieszkanek krajów rozwiniętych, decydujących się na dziecko po 34 roku życia. Przykładowo, średni wiek rodzących po raz pierwszy w Kanadzie wzrósł z 28.8 lat w 1995 roku do 29.6 lat w 2003 roku. Dotychczasowe badania jednoznacznie wskazują na niezależną korelację pomiędzy wiekiem matki a ryzykiem martwego urodzenia.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują również, że wiedza przyszłych rodziców na temat zagrożeń związanych z ciążą w zaawansowanym wieku jest skąpa. Rodzice, pytani o to, czy zaawansowany wiek zwiększa ryzyko związane z ciążą, w większości potwierdzają taką zależność, ale okazują zdziwienie słysząc, jak poważne mogą być konsekwencje odraczania decyzji o posiadaniu dziecka.

Nie do końca natomiast wiadomo, co decyduje o późnym macierzyństwie. Do najważniejszych przyczyn odraczania ciąży, wymienianych przez kobiety, należą: chęć osiągnięcia finansowej niezależności, brak gotowości ze strony partnera, coraz większa akceptacja późnego macierzyństwa przez najbliższe otoczenie, lęk przed problemami w miejscu pracy i obawa przed rozpadem związku.

Podsumowując, informowanie o ryzyku późnego macierzyństwa powinno być rutynowym elementem konsultacji ginekologicznej. Istnieje potrzeba przeprowadzenia prospektywnych badań, które pozwolą na lepszą niż dotychczas ocenę ryzyka powikłań ciąży związanych z wiekiem i stanem zdrowia matki oraz czynnikami socjo-ekonomicznymi.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-01-15