Nowe standardy prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego czy poprawią rokowanie?

R. Cifkova i wsp – European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: past, present, and future: a need for joint forces Journal of Hypertension 2008, 26:157
Od lat 1970-tych w Europie Zachodniej obserwowano stały spadek liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia. W ostatnich latach podobną tendencję zaobserwowano także w Europie Centralnej. Nadal jednak różnice regionalne są bardzo duże – liczba zgonów z powodu choroby wieńcowej i udarów mózgu jest odpowiednio 10-krotnie i 6-krotnie wyższa w Europie wschodniej niż we Francji.

Obserwowany spadek częstości występowania chorób układu sercowo-naczyniowego początkowo spowodowany był zmianami w stylu życia. Obecnie jednak uznaje się, że aktualnie rosnącą rolę w redukcji chorób układu sercowo-naczyniowego zaczyna odgrywać opieka medyczna. Oszacowano, że zmniejszenie ekspresji głównych czynników ryzyka: palenia papierosów, cholesterolu, nadciśnienia tętniczego tłumaczy 50% obserwowanej redukcji śmiertelności z powodu choroby wieńcowej, a za 50% odpowiedzialna jest stosowana terapia farmakologiczna.

W tym duchu opracowano w Europie aktualne standardy prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Uwzględniają one spojrzenie szerszej grupy ekspertów: z towarzystw kardiologicznych, nadciśnienia tętniczego, lekarzy rodzinnych, specjalistów medycyny behawioralnej i innych. W swoich założeniach proponują dostosować ocenę ryzyka do specyfiki poszczególnych krajów, a także uwzględniać różnice w płci, ryzyko związane z zaburzeniami metabolizmu glukozy czy uszkodzeniem nerek. Opierając się na ocenie ryzyka nie wprowadzają rozróżnienia na prewencję pierwotną i wtórną.

Można mieć nadzieję, że tak kompleksowe podejście w standardach prewencji zapewni optymalną, opartą na zasadach EBM, dalszą redukcję epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego zwłaszcza, że w 2000 roku w całej Europie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego zmarło 4,35 miliona osób (1,9 miliona w Unii Eurpejskiej), a zgony sercowo-naczyniowe stanowią 43% wszystkich zgonów u mężczyzn i 55% u kobiet.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2008-02-14