Interakcję między suplementami diety a klasycznymi lekami u osób przewlekle chorych

Paula Gardiner, Russell Phillips i Allen F. Shaughnessy – Herbal and dietary supplement-drug interactions in patients with chronic illnesses LINK: Am Fam Phys 2008;77:73
W American Family Physician opublikowano ciekawy artykuł przeglądowy poświęcony interakcjom pomiędzy powszechnie stosowanymi suplementami diety a klasycznymi lekami.

Ocenia się, że suplementy diety, w tym witaminy, pierwiastki śladowe, zioła i inne produkty roślinne lub preparaty zawierające aminokwasy stosuje co czwarty dorosły człowiek w USA. Wiedza na temat farmakologicznej aktywności suplementów jest zazwyczaj dość skąpa, a przekonanie użytkowników o całkowitym bezpieczeństwie ich stosowania powszechne.

Udokumentowano dwa podstawowe rodzaje interakcji pomiędzy suplementami a lekami. Do interakcji farmakodynamicznej dochodzi wtedy, kiedy suplement wzmaga lub osłabia aktywność leku. Z kolei, interakcje farmakokinetyczne wynikają ze zmian w metabolizmie, wydalaniu lub wchłanianiu leków, zachodzących pod wpływem suplementów.

Na ryzyko wystąpienia interakcji w sposób szczególny narażone są osoby stosujące leki przeciwkrzepliwe, “kardiologiczne”, przeciwdepresyjne, hipoglikemizujące i przeciwwirusowe. Przykładowo, osoby leczone warfaryną powinny zwracać szczególną uwagę na preparaty zawierające oleje rybie oraz na sok żurawinowy, który może podwyższać wartość INR, jak również na preparaty dziurawca, który INR obniża. Dziurawiec może mieć również wpływ na stężenie digoksyny, werapamilu, statyn i leków przeciwdepresyjnych. Ryzyko działań niepożądanych związanych z inhibitorami monoaminooksydazy zwiększa żeńszeń. Więcej przykładów interakcji znajduje się w artykule oryginalnym (pełen dostęp).

Podsumowując, pytania o stosowanie suplementów diety powinny być nieodłącznym elementem wywiadów lekarskich. W praktyce należy doradzać stosowanie jedynie tych suplementów, których działanie zostało dobrze scharakteryzowane. Pacjenci powinni również wiedzieć, że ryzyko związane z suplementami jest niekiedy porównywalne z tym wynikającym z klasycznej farmakoterapii.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2008-01-01

0 replies on “Interakcję między suplementami diety a klasycznymi lekami u osób przewlekle chorych”