Czy pacjenci z chorobą wieńcową powinni spożywać suplementy tłuszczu rybiego?

Girish M. Nair i Stuart J. Connolly – Should patients with cardiovascular disease take fish oil? LINK: CMAJ 2008;178:181
Wcześniejsze dane sugerowały, że dieta bogata w tłuszcze ryb może mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Interesujące były zwłaszcza wyniki badania GISSI-Prevenzione, w którym wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, stanowiące aktywny składnik tłuszczu ryb, uznano za czynnik prewencji nagłych zgonów sercowych u pacjentów po przebytym zawale serca. Badanie sugerowało, że suplementy zawierające kwasy omega-3 mogą korzystnie wpływać na aktywność elektofizjologiczną serca.

Jak jednak podkreślają autorzy komentarza redakcyjnego opublikowanego w Canadian Medical Association Journal, w ostatnich latach przeprowadzono trzy kolejne badania określające antyarytmiczny efekt kwasów omega-3. Badani byli chorzy z dysfunkcją skurczową lewej komory różnego pochodzenia, której towarzyszyły ciężkie zaburzenia rytmu serca: utrwalony częstoskurcz komorowy oraz napady migotania. Duża część chorych przebyła zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora.

Badania nie potwierdziły korzystnego wpływu kwasów omega-3 na groźne arytmie. Również w metaanalizie Hoopera, wykorzystującej 100 randomizowanych badań i dane 600 tys. pacjentów oraz w badaniu Yokoyamy i wsp., przeprowadzonej na grupie 18 645 chorych z poziomem cholesterolu całkowitego >6.5 mmol/L, nie udowodniono korzystnego wpływu kwasów omega-3 na śmiertelność całkowitą i liczbę zgonów nagłych.

Wobec słabych dowodów potwierdzających korzyść przyjmowania suplementów kwasów omega-3, Health Canada nie rekomenduje ich stosowania u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową. Autorzy podkreślają jednak konieczność przeprowadzania dalszych badań, gdyż znaczenie kwasów omega-3 nie zostało w pełni zdefiniowane.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-01-15

0 replies on “Czy pacjenci z chorobą wieńcową powinni spożywać suplementy tłuszczu rybiego?”