Czy wczesne dzieciństwo determinuje późniejszą aktywność fizyczną ?

Calum Mattocks i wsp. – Early life determinants of physical activity in 11 to 12 year olds: cohort study BMJ 2007;336:26
Wiadomo, ze aktywność fizyczna jest korzystna dla osób dorosłych i przypuszczalnie także dla dzieci. Dane z piśmiennictwa wskazują na potencjalny związek pomiędzy czynnikami ryzyka z wczesnego dzieciństwa i aktywnością fizyczną w tym wieku, a czynnikami ryzyka i chorobowością w późniejszym okresie życia.

Celem pracy Mattocksa i wsp., która ukazała się w British Medical Journal, była ocena wpływu czynników z wczesnego dzieciństwa, a także z okresu życia płodowego, na aktywność fizyczną 11- i 12-latków. Badanie miało charakter prospektywny. Wzięło w nim udział ponad 5400 dzieci.

Żaden z parametrów wieku noworodkowego, takich jak waga i wielkość dziecka nie wpływał na późniejsze zachowania. Z grupy danych dotyczących okresu płodowego pewne, choć niewielkie znaczenie miał indeks masy ciała matki, niepalenie tytoniu przez rodziców w okresie ciąży oraz spacery matki w ciąży. Spośród zmiennych analizowanych dla dzieci w wieku 0-2 lat, znaczenie dla późniejszej aktywności miała aktywność fizyczna rodziców. Dzieci spędzające więcej czasu przed telewizorem w wieku 2-5 lat, były mniej aktywne w wieku 11-12 lat.

Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo niewielkie znaczenie parametrów z wczesnego dzieciństwa na późniejsze zachowania prozdrowotne w wieku 11-12 lat. Na styl życia dzieci korzystnie wpływa przede wszystkim aktywność fizyczna rodziców. A zatem, jak stwierdza Mattocks, popularyzacja aktywnego stylu życia wśród rodziców może wpłynąć korzystnie na aktywność fizyczną ich dzieci.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-01-29

0 replies on “Czy wczesne dzieciństwo determinuje późniejszą aktywność fizyczną ?”