Web 3.0, czyli nowa era w pozyskiwaniu informacji medycznych

Dean Giustini – Web 3.0 and medicine. Make way for the semantic web LINK: BMJ 2008;335:1273
Nowa generacja globalnej sieci, oznaczona symbolem 3.0, stanie się przełomem także dla medycyny, twierdzi Dean Giustini w British Medical Journal.

Na czym polega najistotniejsza różnica pomiędzy obecną technologią (2.0) a jej następczynią? Warto prześledzić to na przykładzie wyszukiwania danych medycznych. Obecnie jego wynik zależy w największym stopniu od trafności doboru słów kluczowych i od możliwości przeglądarki internetowej. Nawet przy optymalnym wyborze nie ma pewności, że uzyskane dane są kompletne i wiarygodne. Codziennym problemem jest przeładowanie bezwartościowymi informacjami “podpiętymi” do właściwych, wydawało by się, słów kluczowych.

Sieć 3.0 omija te przeszkody. Główną cechą tej inteligentnej technologii ma być bezbłędne odczytywanie intencji zawartych w zapytaniu. Sieć semantyczna nie pracuje bowiem w oparciu o słowa kluczowe, lecz o frazy i pełne zdania. Choć jest to trudne do wyobrażenia dla większości użytkowników sieci 2.0, już wkrótce będziemy mogli oczekiwać, że po wpisaniu do przeglądarki pytania “czy statyny zmniejszają śmiertelność związaną z zawałem serca” otrzymamy nie listę plików, w których pojawiło się co najmniej jedno z wpisanych słów, ale gotową, satysfakcjonującą odpowiedź.

Podstawą działania sieci 3.0 i diametralną zmianą w porównaniu z 2.0 będzie zbiór sztywnych reguł rządzących obiegiem danych i informacji. Dokumenty będą szczegółowo opisane i zaopatrzone w łatwe do identyfikacji punkty dostępowe, na wzór katalogów bibliotecznych. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do danych obecnie praktycznie niedostępnych. Wydaje się więc, że korzyścią z wprowadzenia nowej technologii będzie nie tylko zminimalizowanie szumu informacyjnego, ale również szybsze propagowanie osiągnięć we wszystkich sferach życia, z nauką na czele.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-12-22

0 replies on “Web 3.0, czyli nowa era w pozyskiwaniu informacji medycznych”