Alkohol w umiarkowanej ilości u pacjentów z ryzykiem wieńcowym

Michel de Lorgeril i wsp – Is moderate drinking as effective as cholesterol lowering in reducing mortality in high-risk coronary patients? LINK: Eur Heart J 2008;29:4
W European Heart Journal opublikowano komentarz oraz wyniki oryginalnej pracy, których wnioski ucieszą miłośników dobrych alkoholi (wypijanych w niewielkich ilościach). Badanie Janszky`ego i wsp., o którym mowa, jest kolejną pracą wskazującą na ochronny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu na przeżycie pacjentów po zawale serca. Co warte podkreślenia, dostarcza istotnych dowodów na to, że zależność pomiędzy alkoholem a obniżoną śmiertelnością ma charakter przyczynowo-skutkowy. Tym samym, zdaniem autorów komentarza, wyniki badania Janszky`ego wytrącają oręż z ręki tych krytyków, którzy uparcie twierdzili, że korzystny wpływ alkoholu obserwowany we wcześniejszych pracach (obniżenie śmiertelności z przyczyn sercowych o około 30% i niezależnie od przyczyny o 20%) wynikał wyłącznie z ich niedoskonałej metodyki.

Co leży u podłoża korzystnego wpływu alkoholu na parametry sercowo-naczyniowe? Wiadomo, że alkohol wywiera korzystny wpływ na stężenie cholesterolu HDL, hemostazę (poprzez modulowanie czynności płytek i stężenia fibrynogenu) oraz insulinooporność. Co więcej, wywiera również bezpośredni, ochronny wpływ na niedokrwiony mięsień serca i zwiększa stężenie dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3.

Porównanie badań nad leczeniem hipolipemizującym i umiarkowanym spożyciem alkoholu, u osób z ryzykiem wieńcowym prowadzi do dość zaskakujących wniosków. Okazuje się bowiem, że korzyść w postaci wydłużenia przeżycia związana z obniżaniem cholesterolu jest mniejsza i mniej pewna niż korzyść z picia alkoholu. Tym samym wydaje się, że całkowitą abstynencję, podobnie jak nadużywanie alkoholu, warto traktować jako zjawisko niepokojące, o ile nie jest uzasadniona innymi względami zdrowotnymi. Rozsądne jest natomiast, zdaniem autorów, zachęcanie pacjentów do wypijania umiarkowanej ilości alkoholu, która zmniejsza ryzyko powikłań choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-01-01

0 replies on “Alkohol w umiarkowanej ilości u pacjentów z ryzykiem wieńcowym”