Prewencja wtórna u osób z chorobą niedokrwienną serca – konieczność optymalizacji

S Capewell, M O`Flaherty – Maximising secondary prevention therapies in patients with coronary heart disease LINK: Heart 2008;94:8
Edytorial w styczniowym numerze Heart poświęcony jest skuteczności prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca (CHD) w Wielkiej Brytanii. Typowy model prewencji obejmuje zmianę stylu życia polegającą na zaprzestaniu palenia, wdrożeniu diety prozdrowotnej oraz większej aktywności ruchowej, a także zalecenia stosowania inhibitorów ACE, środków beta-blokujących, terapii przeciwpłytkowej i hipolipemizującej u osób z CHD. Szacuje się, że prewencja wtórna w tym kraju pozwoliła ma zmniejszenie śmiertelności z powodu CHD o około 10% w latach 1980-2000.

W opublikowanej w tym samym numerze pisma De Wilde i wsp., analizując zasoby DIN – UK GP database, wykazali, że w prewencji wtórnej zgłaszalność na kontrolne badania w latach 1994-2005 wynosiła 74% u mężczyzn oraz 69% u kobiet. W roku 2005 co najmniej 3 z 4 leków zalecanych w prewencji wtórnej przyjmowało 55% mężczyzn i 45% kobiet, 4 leki stosowało odpowiednio 26% i 19% mężczyzn i kobiet.

Capewell oraz O`Flaherty uznali więc prewencję wtórną za nieoptymalną. Niekorzystne tendencje w leczeniu dotyczą zwłaszcza kobiet i osób starszych, co jest tym bardziej istotne, że liczba incydentów u osób starszych jest wysoka. Zgodnie kryterium wyznaczonym przez NSF (National Service Framework) poprawa opieki zdrowotnej ma pozwolić na osiągnięcie progu 80% pacjentów objętych prewencją. Jak się szacuje, osiągnięcie tego progu w Wielkiej Brytanii pozwoli na uniknięcie 20000 zgonów rocznie.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-01-09