Leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca – wyniki sondażu

Susan Cheng i John Jarcho – Management of stable coronary disease – polling results LINK: N Engl J Med 2007;357:e28
Susan Cheng i John Jarcho podsumowali na łamach New England Journal of Medicine wyniki sondażu na temat postępowania w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca. Kilka tygodni wcześniej w dziale Decyzje Kliniczne zaprezentowali przypadek 65-letniego chorego z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą typu drugiego oraz dwutygodniowym wywiadem wysiłkowej dławicy bolesnej.

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego wykazała trwały ubytek perfuzji nad ścianą przednią oraz przemijający nad ścianą przednio-przegrodową, obydwa o umiarkowanym nasileniu. W wykonanej koronarografii uwidoczniono zamkniętą gałąź diagonalną, 70% zwężenie na długim odcinku w gałęzi przedniej zstępującej, 80% zwężenie gałęzi okalającej oraz 50% zwężenie gałęzi tylnej zstępującej. Zmianom miażdżycowym w naczyniach towarzyszyła hipokineza ściany przedniej, z frakcją wyrzucania lewej komory około 45%.

Redakcja przedstawiła czytelnikom trzy warianty postępowania. Największe poparcie (3282 głosy, 43%) otrzymał wariant polegający na wdrożeniu optymalnego leczenia farmakologicznego i późniejszej ponownej oceny pacjenta, nieznacznie mniejsze poparcie (3066, 40.2%) opcja leczenia farmakologicznego i chirurgicznej rewaskularyzacji. Najmniejszym uznaniem cieszyła się strategia leczenia farmakologicznego i zabiegu przezskórnej plastyki (1284 głosy, 16.8%).

Uczestnicy interaktywnego sondażu pochodzili ze 111 krajów. Sondaż, jak podkreślają jego autorzy, dowodzi jak zróżnicowane mogą być strategie terapeutyczne u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. Dla każdej można było znaleźć racjonalne uzasadnienie. Chorym należy zatem przedstawiać możliwe opcje postępowania i przed podjęciem decyzji omówić potencjalne korzyści i zagrożenia.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2007-12-13

0 replies on “Leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca – wyniki sondażu”