Co decyduje o rozdźwięku pomiędzy standardami i zaleceniami a codzienną praktyką

Theodore A. Kotchen – Why the slow diffusion of treatment guidelines into clinical practice? LINK: Arch Intern Med 2007;167:2394
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki oryginalnego badania Wonga i wsp., którzy zaobserwowali niezadowalającą kontrolę nadciśnienia tętniczego u osób z towarzyszącymi nadciśnieniu chorobami serca i naczyń oraz zaburzeniami metabolicznymi.

W komentarzu do pracy, Theodore A. Kotchen zauważa, że podniesiony przez Wonga i wsp. temat nie jest jedynym przykładem rozdźwięku pomiędzy zaleceniami dotyczącymi profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia, a codzienną praktyką, w której owe zalecenia nie są przestrzegane. Dla potwierdzenia tezy, Kotchen przypomina o wciąż zbyt rzadkim stosowaniu beta-blokerów po zawale serca, o niezadowalająco niskiej skuteczności leczenia hipolipemizującego i niedostatecznie częstym przestrzeganiu zaleceń dotyczących przewlekłego stosowania aspiryny we wtórnej profilaktyce choroby wieńcowej.

Odpowiedź na pytanie o przyczyny niedoskonałości w „przekładaniu” zaleceń na codzienną praktykę jest złożona. O niepowodzeniu może decydować zarówno wysoki stopień skomplikowania samych zaleceń, czynniki związane z postawą lekarza i/lub pacjenta, jak też wady systemu opieki zdrowotnej.

W USA, problem nieprzestrzegania zaleceń jest zauważany nie tylko przez ekspertów, ale też instytucje ochrony zdrowia i, coraz częściej, przemysł farmaceutyczny. Dowodem na zaangażowanie tych podmiotów jest ogólnokrajowa inicjatywa, której celem jest z jednej strony zminimalizowanie czasu implementacji wniosków pochodzących z wartościowych badań do standardów i zaleceń dotyczących postępowania w medycynie, a z drugiej wykształcenie w pacjentach i lekarzach takich postaw, które pomogą docenić znaczenie i przestrzegać owe standardy i zalecenia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-12-10

0 replies on “Co decyduje o rozdźwięku pomiędzy standardami i zaleceniami a codzienną praktyką”