Dieta śródziemnomorska może zagwarantować długowieczność?

P. N. Mitrou i wsp – Mediterranean dietary pattern and prediction of all-cause mortality in a US population LINK: Arch Intern Med 2007;167:2461
Dieta jest jednym z ważniejszych czynników determinujących nasz stan zdrowia. Praca prezentowana na łamach Journal of the American Medical Association jest pierwszą, poświęconą wpływowi diety śródziemnomorskiej na umieralność ogólną, umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i umieralność z przyczyn nowotworowych.

W prospektywnym projekcie badawczym NIH-AARP Diet and Health Study, rozpoczętym w latach 1995/96 i prowadzonym do roku 2005, analizie poddano 214284 mężczyzn i 166012 kobiet bez chorób przewlekłych, w wieku 50-71 lat. Do roku 2001 zebrano szczegółowe dane dotyczące przyczyn zgonów w tej populacji.

W analizach wieloczynnikowych osoby najpełniej przestrzegające zasad diety śródziemnomorskiej charakteryzowała istotna statystycznie redukcja ryzyka umieralności ogólnej, z przyczyn sercowo-naczyniowych i z powodu nowotworów. Dla kobiet względna redukcja wskaźników umieralności wyniosła odpowiednio 22%, 21% i 14%, a dla mężczyzn 23%, 24% i 21%. Obserwacje te zachowały ważność w analizach podgrup: u osób z różnymi wskaźnikami BMI, u osób palących i niepalących. Przy porównaniu skrajnych grup ryzyka np. otyli i kiedykolwiek palący papierosy, nie przestrzegający diety śródziemnomorskiej vs. osoby niepalące z prawidłowym BMI, przestrzegające zaleceń diety, różnice w umieralności ogólnej sięgały 50-60%.

Korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej spowodowany jest, zdaniem autorów, jej działaniem antyoksydacyjnym (m.in. zmniejszeniu ulega stężenie cząstek oxy- LDL), zwiększoną zawartością włóknika, kwasów omega-3 oraz hamującym wpływem na procesy zapalne (zmniejszone stężenie CRP, interleukiny-6, fibrynogenu, leukocytów). Jak podkreślają autorzy, badanie jest pierwszym dużym, prospektywnym badaniem, wykazującym korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej na umieralność ogólną, sercowo-naczyniową i nowotworową.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-01-02