Spożycie kawy a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych po ostrym zespole wieńcowym

Maria Giuseppina Silletta i wsp – Coffee consumption and risk of cardiovascular events after acute myocardial infarction. Results from the GISSI (Gruppo Italiano per lo studio della sopravvivenza nell`Infarto miocardico)- prevenzione trial LINK: Circulation 2007;116:2944
Zależność pomiędzy piciem kawy a występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych ciągle pozostaje niewyjaśniona. Dotyczy to między innymi pacjentów z już udokumentowaną chorobą niedokrwienną serca (CAD).

Maria Giuseppina Silletta i wsp. przeprowadzili prospektywne badanie wykorzystujące dane 11 231 Włochów (9584 mężczyzn i 1647 kobiet) z przebytym niedawno (w okresie co najwyżej trzech miesięcy poprzedzających badanie) zawałem serca. Zwyczaje żywieniowe określano wyjściowo, po 0.5 i po 1.5 roku. Wyznaczono następujące kategorie w odniesieniu do picia kawy: abstynenci, osoby pijące do 2 filiżanek kawy dziennie, pijące 2-4 filiżanek i > 4. Brano pod uwagę przyjmowane leki oraz poziom glukozy w surowicy krwi (oceniane po 0.5, 1.5, 2.5 i 3.5 latach). Ocena ryzyka przeprowadzona była na podstawie modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa.

Głównym celem badania była ocena częstości incydentów sercowo-naczyniowych (zgon, zawal, udar). W okresie 36961 osobo-lat obserwacji wystąpiło 1167 incydentów. Po uwzględnieniu innych czynników ustalono, że ryzyko względne incydentu sercowo-naczyniowego wynikające ze spożycia kawy wynosi 1.02 (95% wskaźnik ufności 0.87-01.20) przy spożyciu < 2 filiżanek kawy dziennie, 0.91 (95% CI 0.75-1.09) przy spożyciu 2-4 filiżanek kawy dziennie, 0.88 (95% CI 0.64-1.20) przy spożyciu > 4 filiżanek dziennie (porównując dane z danymi osób będących abstynentami – p dla trendu 0.18).

A zatem, zdaniem autorów, umiarkowane picie kawy u pacjentów po przebytym zawale serca nie zmienia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, udaru mózgu ani zgonu.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-12-18

0 replies on “Spożycie kawy a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych po ostrym zespole wieńcowym”