Skrining nadciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych

Members of the U.S. Preventive Services Task Force – Screening for high blood pressure: U.S. preventive services task force reaffirmation recommendation statement LINK: Ann Intern Med. 2007;147:783
W ostatnim numerze Annals of Internal Medicine ukazały się nowe wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych (18 lat i więcej) w populacji Stanów Zjednoczonych.

Uaktualnione wytyczne opracował zespół USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force), biorąc pod uwagę opublikowane prace dotyczące tego zagadnienia z lat 2001-2006. USPSTF podkreśla, że pomiar ciśnienia tętniczego może identyfikować grupę osób szczególnie zagrożonych, u których wcześniej nie rozpoznawano nadciśnienia tętniczego. Skrining wysokich wartości ciśnienia tętniczego i wtórne do niego leczenie nie pociągają za sobą istotnych zjawisk niepożądanych.

Autorzy opracowania sugerują, że pomiar ciśnienia tętniczego powinien odbywać się w gabinecie i powinno się do tego celu używać sfigmomanometru. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego powinno się opierać na stwierdzeniu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wyższych niż odpowiednio 140 i 90 mm Hg, w dwóch pomiarach dokonanych w odstępie jednego do kilku tygodni.

Podjęcie decyzji o leczeniu niefarmakologicznym i farmakologicznym powinno uwzględniać także inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego – palenie papierosów, cukrzycę, hiperlipidemię, wiek, płeć, tryb życia i otyłość.

Przesiewowe pomiary ciśnienia tętniczego powinny odbywać się co dwa lata u osób z ciśnieniem < 120/80 mm Hg oraz co rok, jeśli wartość ciśnienia skurczowego waha się pomiędzy 120 a 139 mm Hg, a rozkurczowego pomiędzy 80 i 90 mm Hg. Tym samym USPSTF potwierdziło znaczenie kliniczne rekomendacji z roku 2003.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-12-04

0 replies on “Skrining nadciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych”