Czy sztuczne oddychanie podczas podstawowych zabiegów reanimacyjnych ma sens?

Petter Andreas Steen – Does active rescuer ventillation have a place during basic cardiopulmonary resuscitation? LINK: Circulation 2007;116:2514
Na łamach Circulation ukazał się komentarz do pracy Ewy i wsp., zamieszczonej w tym samym numerze pisma. Artykuł dotyczy problemu budzącego ostatnio żywą dyskusję: czy ma w ogóle sens prowadzenie sztucznego oddychania metodą usta-usta przez niewykwalifikowaną osobę prowadzącą resuscytację?

W kilku opublikowanych ostatnio pracach pojawiły się sugestie, że prowadzenie takiego sztucznego oddychania przed intubacją nie polepsza przeżycia, a może zwiększać częstość zachłyśnięcia. Między innymi w związku z tymi wątpliwościami, jak i z faktem, iż osoba nie przeszkolona przerywa uciski klatki piersiowej  średnio na 16 sekund, aby wykonać jeden oddech, w zaleceniach AHA (American Heart Association) z 2005 roku zmniejszono proporcję uciśnięć mostka do oddechów usta-usta z 15:2 na 30:2.

Tezę o bezużyteczności sztucznego oddychania w warunkach przedszpitalnych wydaje się też potwierdzać komentowany artykuł. W modelu zwierzęcym porównano resuscytację w schemacie 30:2 z resuscytacją polegającą wyłącznie na masażu zewnętrznym. Przeżycie bez śmierci mózgu osiągnięto częściej w tej drugiej grupie.

Autorzy komentarza zastanawiają się więc, czy czas porzucić pomysł stosowania sztucznego oddychania podczas resuscytacji w warunkach przedszpitalnych. Ich zdaniem raczej nie. W dotychczasowych badaniach korzyści z porzucenia sztucznego oddychania były statystycznie nieistotne lub na granicy istotności. Poza tym w sytuacjach takich jak tonięcie lub zatrucie zatrzymanie oddychania ma charakter pierwotny. Trend na rzecz porzucenia sztucznego oddychania jest też wywołany chęcią uproszczenia resuscytacji dla osób nie przeszkolonych (dla których sztuczne oddychanie jest często barierą decydującą o nie podjęciu działania). Zdaniem autorów problem ten wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-11-26

0 replies on “Czy sztuczne oddychanie podczas podstawowych zabiegów reanimacyjnych ma sens?”