Nowy międzynarodowy standard pomiaru HbA1c

M. Mitka – Monitoring glycemic control in diabetes. New standardized reference measure a useful tool LINK: JAMA 2007;298:2252
Na łamach Journal ot the American Medical Association przedstawiono nowe międzynarodowe standardy oznaczeń HbA1c. Konsensus powstał z inicjatywy szeregu towarzystw naukowych: American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine oraz International Diabetes Federation.

W odróżnieniu od poprzednich oznaczeń poziomu różnych frakcji HbA1c, które wyrażano w procentach, w przypadku nowego standardu jednostka stężenia HbA1c odpowiada ilości jednego szczególnego rodzaju hemoglobiny glukozylowanej i jest wyrażana w jednostkach międzynarodowych SI – mmol/mol (dla przykładu 5% odpowiada 33 mmol/mol a 8% – 65 mmol/mol).
Wyznaczony w ten sposób poziom HbA1c może być za pomocą odpowiedniego algorytmu łatwo przeliczony na tradycyjne jednostki (tj. wyrażony w procentach), jak również na średnie stężenie glukozy w surowicy w ciągu ostatnich trzech miesięcy (tę ostatnią korelację potwierdzono w wieloośrodkowym badaniu HbA1c-derived Average Glucose trial – ADAG).

Zaleca się, aby stopnień wyrównania metabolicznego cukrzycy oceniać równolegle na podstawie trzech wartości: poziomu HbA1c, ocenianego według międzynarodowej metody referencyjnej i wyrażonego w mmol/mol, a także wyliczonych tradycyjnych jednostek HbA1c i, co ważniejsze, w postaci średniego stężenia glukozy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Raportowanie ostatniej wartości może być szczególnie zrozumiałe dla pacjenta, przyzwyczajonego w ramach samokontroli do stałej interpretacji wyników pomiarów poziomu glukozy.

Autorzy uważają, że nowy standard oznaczeń poprawi komunikację między lekarzami i pacjentami, a także usprawni koordynację badań naukowych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-11-21

0 replies on “Nowy międzynarodowy standard pomiaru HbA1c”