Epidemiologia przewlekłej choroby nerek w USA

J. Coresh i wsp – Prevalence of chronic kidney disease in the United States LINK: JAMA 2007;298:2038
Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA), na podstawie wyników National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES), przeprowadzonych w latach 1989-1994 i 1999-2004, określono częstość występowania wczesnych etapów przewlekłej choroby nerek (chronic kidney disease, CKD), w reprezentatywnej grupie mieszkańców USA. Wczesne wykrycie CKD ma szczególne znaczenie, gdyż przed rozpoczęciem dializ możliwe jest zapobieganie progresji chorób nerek i ograniczenie zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego u tych chorych.

Częstość występowania pierwszego okresu CKD (prawidłowa GFR >90 ml/min/1,73 m2 i zwiększona albuminuria) wzrosła w tym samym czasie z 1,71% do 1,78%. Odsetek chorych, u których rozpoznawano drugi okres CKD (trwała albuminuria i GFR 60-90 ml/min/1,73 m2) wzrósł z 2,7% do 3,24%. Występowanie trzeciego okresu CKD (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) w badanej populacji wyniosło 5,42% w latach 1989-94 oraz 7,69% w latach 1999-2004. Podobnie wyraźny wzrost częstości odotowano dla czwartego okresu CKD (GFR 15-30 ml/min/1,73 m2) – z 0,21% do 0,35%.

W 1991 roku w USA dializowano 209000 osób, a w 2004 roku 472000 osób.

Wśród czynników, które mogłyby tłumaczyć niekorzystne trendy epidemiologiczne, autorzy wymieniają wzrastającą częstość występowania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i otyłości (choć wymienione trzy czynniki niemal całkowicie tłumaczyły wzrost albuminurii ale nie spadku filtracji kłębuszkowej w analizowanych latach).

Łącznie liczba chorych we wszystkich okresach CKD wzrosła z 10.03% do 13,07%. Oznacza to 26 milionów dorosłych Amerykanów z uszkodzeniem nerek. Uzyskane dane epidemiologiczne wskazują zatem na kolejny ważny element, który należy uwzględnić w planowaniu działań prewencyjnych i alokacji funduszy medycznych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-11-07

0 replies on “Epidemiologia przewlekłej choroby nerek w USA”