Niefarmakologiczne metody podwyższania stężenia serotoniny w depresji

Simon N. Young – How to increase serotonin in the human brain without drugs LINK: J Psych Neur 2007;32:394
W Journal of Psychiatry and Neuroscience opublikowano artykuł przeglądowy poświęcony niefarmakologicznym metodom podwyższania stężenia serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Publikacja powstała na kanwie oryginalnego badania poświęconego temu zagadnieniu, opublikowanego w tym samym wydaniu czasopisma.

Pytanie o to, jak wpływać na układ serotoninergiczny przy użyciu leków, nurtowało badaczy przez ponad 4 dekady. Pomimo sukcesów na tym polu warto pamiętać, że u dużej grupy osób z czynnikami ryzyka zaburzeń nastroju, profilaktyczne podawanie leków byłoby postępowaniem niejako “na wyrost.” Z drugiej strony, nieocenioną rolę odegrałoby opracowanie prostej, niefarmakologicznej metody podwyższania stężenia serotoniny.

W oryginalnym badaniu, do którego odwołuje się w komentarzu Simon N. Young, udało się wykazać dodatnią korelację pomiędzy uczuciem radości i ujemną korelację pomiędzy uczuciem smutku a wytwarzaniem serotoniny w mózgowiu. Następnie badacze udowodnili, że zmiana sposobu myślenia, następująca bądź pod wpływem autosugestii, bądź psychoterapii, przekłada się na wzrost produkcji serotoniny.

Czy istnieją inne, prostsze niż psychoterapia i skuteczniejsze niż autosugestia metody “manipulowania” serotoniną? Wydaje się, że jedną z nich może być fototerapia, o udowodnionej skuteczności w leczeniu sezonowej depresji. Kolejną kandydaturą są ćwiczenia fizyczne. Trzecią i ostatnią z alternatyw dla autosugestii i psychoterapii jest dieta bogata w tryptofan. Ten ostatni ma udowodniony, korzystny wpływ na stężenie serotoniny.

Warto podkreślić, że związek dwóch pierwszych (fototerapia i aktywność) interwencji ze stężeniem serotoniny nie został jednoznacznie udowodniony. Można jednak oczekiwać, że stanie się on popularnym polem badawczym, choćby z uwagi na atrakcyjność medialną.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2007-11-26

0 replies on “Niefarmakologiczne metody podwyższania stężenia serotoniny w depresji”