Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego

Mike Mitka – Research probes details of poor adherence in antihypertensive drug therapy LINK: JAMA 2007;298:2128
Journal of American Medical Association wraca do popularnego tematu badawczego, to jest do analizy przyczyn suboptymalnej skuteczności terapii nadciśnienia tętniczego.

Autor krótkiego artykułu przeglądowego koncentruje się na powodach nieprzestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii nadciśnienia, przytaczając wyniki oryginalnego badania autorstwa Vrijensa i wsp., dotyczącego tego zagadnienia.

W pracy belgijskich autorów, źródłem danych na temat nieprzestrzegania zaleceń była aktualizowana w czasie rzeczywistym, elektroniczna baza danych zrealizowanych recept blisko 5000 pacjentów.

Analiza danych wykazała, że połowa pacjentów rezygnuje z farmakoterapii w pierwszym roku jej trwania, a 50% pozostałych miewa jedno-kilkudniowe okresy, w trakcie których nie stosuje leków.

Osoby przyjmujące leki głównie w godzinach rannych omijają 6.7% całkowitej liczby zalecanych dawek, podczas gdy osoby stosujące leki głównie w godzinach wieczornych 12.0% tej liczby. Omijanie dawek jest powszechniejsze w weekend (9.5%), niż w dni powszednie (7.6%). Pomijanie zalecanych dawek już w pierwszych tygodniach leczenia jest czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo przerwania farmakoterapii w pierwszym roku jej trwania.

W komentarzach do omawianej pracy podkreślano trudną do przecenienia rolę elektronicznego monitorowania realizacji recept, umożliwiającego odpowiednio wczesne wychwycenie pierwszych objawów „niesubordynacji” pacjentów. W ślad za tym możliwa stanie się skuteczna interwencja lekarska, której podstawowym elementem będzie przeanalizowanie czynników odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie zaleceń i ewentualna modyfikacja leczenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-11-14

0 replies on “Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego”