Antybiotyki w profilaktyce ciężkich powikłań infekcji dróg oddechowych

I. Petersen i wsp – Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections: retrospective cohort study with the UK General Practice Research Database LINK: BMJ 2007;335:982
Najczęstszym powodem do przepisywania antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej są infekcje dróg oddechowych. Dzieje się tak na przekór danym na temat niewielkiej skuteczności omawianego postępowania i pomimo przestróg przed zwiększaniem się skali antybiotykooporności.

Przyczyn nadużywania leków przeciwbakteryjnych upatruje się między innymi w przekonaniu, że antybiotykoterapia może zmniejszać częstość ciężkich powikłań infekcji dróg oddechowych i ograniczać wskazania do hospitalizacji. W British Medical Journal ukazała się praca, która w dużej mierze przeczy tej teorii.

Autorzy przeanalizowali dokumentację medyczną 3.6 miliona epizodów infekcji dróg oddechowych. Głównym mierzonym parametrem była częstość ciężkich powikłań (zapalenia wyrostka sutkowatego po zapaleniu ucha środkowego, ropnia okołomigdałkowego po bólu gardła na tle infekcji wirusowej oraz zapalenia płuc po przeziębieniu i zapaleniu dolnych dróg oddechowych) w ciągu miesiąca od wystąpienia pierwszych objawów infekcji dróg oddechowych u osób leczonych i nie leczonych antybiotykami.

W podgrupach osób z infekcją górnych dróg oddechowych, bólem gardła i zapaleniem ucha środkowego powikłania występowały rzadko, a liczba osób, które należałoby leczyć antybiotykiem, żeby uniknąć jednego niekorzystnego zdarzenia zdrowotnego wynosiła 4000.

Inna sytuacja miała miejsce w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych, która wiązała się z wysokim ryzykiem zapalenia płuc, szczególnie w starszych grupach wiekowych (65 lat i starsi). U tych osób, antybiotyki znajdowały uzasadnienie, a liczba leczonych w przeliczeniu na jedno zapalenie płuc, którego można by uniknąć, wynosiła 39.

A zatem, w przypadku częstych infekcji górnych dróg oddechowych profilaktyczne podawanie leków przeciwbakteryjnych jest nieusprawiedliwione.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-11-10

0 replies on “Antybiotyki w profilaktyce ciężkich powikłań infekcji dróg oddechowych”