Modyfikacja stylu życia w prewencji pierwotnej zawału mięśnia serca u kobiet

A. Akesson i wsp – Combined effect of low-risk dietary and lifestyle behaviors in primary prevention of myocardial infarction in women LINK: Arch Intern Med. 2007;167:2122
Badania epidemiologiczne wskazują, że mimo istotnie mniejszej zapadalności w porównaniu z mężczyznami, u kobiet choroba niedokrwienna serca jest główną przyczyną zgonów (szczególnie wysoki jest odsetek zgonów nagłych).

W świetle tych danych interesująco przedstawiają się wyniki obserwacji 24444 zdrowych kobiet w wieku pomenopauzalnym (48-83 lat), prowadzonej w ramach Swedish Mammography Cohort. Od 1997 roku, w ciągu średnio 6,2 roku, rozpoznano 308 przypadków świeżego zawału mięśnia serca, w tym 51 zakończonych zgonem.

Określony na podstawie kwestionariusza zdrowy styl żywienia (warzywa, owoce, rośliny strączkowe) związany był, w analizie wieloczynnikowej, z 26% zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zawału mięśnia serca. Umiarkowane spożycie alkoholu zmniejszało ryzyko zawału mięśnia serca o 40%. Autorzy odnotowali także korzystny wpływ zwiększonego poziomu aktywności fizycznej (redukcja zawałów o 15%), nie palenia papierosów (redukcja ryzyka o 58%) oraz optymalnego wskaźnika talia/biodra (redukcja ryzyka o 21%).

Współwystępowanie prozdrowotnych zachowań potęgowało korzyści kliniczne. Zdrowa dieta i umiarkowane spożycie alkoholu redukowały ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca o 57%. Występowanie wszystkich korzystnych elementów stylu życia (u 5% badanej populacji) wiązało się z redukcją ryzyka wystąpienia zawału mięśnia serca o 92%.

Oznacza to, że wieloczynnikowa modyfikacja stylu życia może zapobiec ponad 3 z 4 zawałów mięśnia serca u kobiet, które do tej pory nie chorowały na chorobę niedokrwienną serca. Pierwotna prewencja zawału mięśnia serca mogłaby, według autorów, objąć następujące elementy prozdrowotnego stylu życia: zdrowa dieta (warzywa, owoce), zwiększona aktywność fizyczna (spacery, ćwiczenia ponad 1 h tygodniowo), umiarkowane spożycie alkoholu, nie palenie papierosów oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-10-22

0 replies on “Modyfikacja stylu życia w prewencji pierwotnej zawału mięśnia serca u kobiet”