Nowa era w epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego

Bruce M. Psaty, Donna Arnett, Gregory Burke – A new era of cardiovascular disease epidemiology LINK: JAMA 2007;298:2060
Psaty i wsp. przedstawiają na łamach Journal of American Medical Association wybrane problemy z zakresu epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego. Początek nowoczesnych badań wyznacza Framingham Heart Study, którego wyniki opublikowano w 1948 roku. W zbliżającą się sześćdziesiątą rocznicę publikacji badania warto zdać sobie sprawę, jak wielką korzyść przyniosła identyfikacja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego – przede wszystkim nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii.

Obecnie, po 60 latach, dane fenotypowe i genotypowe (SNPs – single nucleotide polymorphism) 9000 uczestników badania Framingham mogą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym badaczom w ramach projektu SHARE (SNP Health Association Resource). Dostępność danych genotypowych uczestników przyspieszy, zdaniem autorów artykułu, prace nad genetyką chorób układu krążenia. Będzie to możliwe tym bardziej, że do określenia genomu uczestnika wystarczy identyfikacja 75 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNPs).  Dane genetyczne należy jednak starannie interpretować, odnosząc do sytuacji klinicznej.

Prace nad genotypem uczestników dużych badań epidemiologicznych znacznie ułatwiłaby współpraca pomiędzy badaczami, a także stworzenie instytucji nadrzędnych, weryfikujących uzyskane wyniki. Informacje płynące z badań nad genomem ułatwią wdrożenie nowych metod leczenia i pozwolą poprawić stan zdrowia publicznego. Ujawnienie danych genetycznych uczestników dużych badań wyznacza nową erę w rozwoju epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-11-07

0 replies on “Nowa era w epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego”