Ochronny wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia- mechanizmy

Samia Mora i wsp – Physical activity and reduced risk of cardiovascular events: potential mediating mechanisms LINK: Circulation 2007;116:2110
Na łamach Circulation ukazała się ciekawa praca epidemiologiczna, której autorzy próbują przybliżyć mechanizmy leżące u podstaw ochronnego wpływu wysiłku fizycznego na układ krążenia.

W prospektywnym badaniu oceniono kohortę 27055 zdrowych kobiet. Zmierzono stężenie hemoglobiny glikowanej, kreatyniny, homocysteiny, markerów stanu zapalnego, określono lipidogram wraz z jego nowszymi składowymi (lipoproteina(a), apo-A1, apo-B100). Zebrano także informacje na temat aktywności fizycznej, wagi, wzrostu, ciśnienia tętniczego i ewentualnego wywiadu cukrzycy.

W trakcie ponad 10-letniej obserwacji odnotowano 979 zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko sercowo-naczyniowe malało liniowo wraz z natężeniem aktywności fizycznej (p<0,001). Oprócz aktywności fizycznej, za 59% różnicy w wielkości ryzyka sercowo naczyniowego odpowiadały zmiany w częstości występowania znanych czynników ryzyka: markery stanu zapalnego (32,6% udziału), niższe ciśnienie tętnicze (27,1%), nowe markery lipidowe (15,5%), tradycyjny lipidogram (19,1%), indeks masy ciała (10,1%) i hemoglobina glikowana (8,9%). Pozostałe czynniki ryzyka miały niewielkie znaczenie (<1%).

Ochronny wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia wynika więc, zdaniem autorów, w dużej mierze z korzystniejszego profilu klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób charakteryzujących się większą aktywnością fizyczną.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-11-06