Zespół nagłej śmierci niemowląt-aktualny stan wiedzy

Rachel Y. Moon, Rosemary S. C. Horne i Fern R. Hauck – Sudden infant death syndrome LINK: Lancet 2007; 370:1578
Na łamach pisma Lancet ukazała się duża praca podsumowująca stan wiedzy na temat zespołu nagłej śmierci niemowląt (ang. sudden infant death syndrome – SIDS).

Autorzy przedstawiają definicję, epidemiologię, patogenezę i czynniki ryzyka zespołu, przyznając jednocześnie, że przyczyny SIDS ciągle pozostają do końca nie wyjaśnione. SIDS jest w krajach rozwiniętych najczęstszą przyczyną śmierci dzieci w wieku od jednego miesiąca do jednego roku, chociaż jego częstość znacząco spadła w ciągu ostatnich dwóch dekad i wynosi obecnie 0.1 do 0.8 na 1000 żywych urodzeń. Spadek ten jest prawdopodobnie związany z międzynarodową kampanią na rzecz układania niemowląt do snu w pozycji na plecach.

Pozycje na brzuchu i boku są jednymi z czynników ryzyka SIDS. Inne to narażenie na dym tytoniowy w ciąży lub później, miękkie posłanie, stosowanie miękkich poduszek oraz przegrzanie niemowląt. Uważa się też, że spanie z dzieckiem w jednym łóżku zwiększa ryzyko SIDS, a spanie w tym samym pokoju, ale oddzielnie, zmniejsza.

Wśród potencjalnych przyczyn SIDS wymienia się niedojrzałość autonomicznego układu nerwowego kontrolującego proces oddychania oraz niemożność szybkiego przejścia niemowlęcia z głębokiego snu do stanu czuwania, wtórną do niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Postuluje się również udział czynników genetycznych, takich jak, na przykład, polimorfizm receptorów dla serotoniny czy kanałów jonowych serca.

Dotychczasowe działania zmniejszyły częstość występowania SIDS o 50-90%. Aby dokonał się dalszy ostęp, należy dążyć do zmniejszenia ekspozycji kobiet w ciąży i niemowląt na dym tytoniowy oraz upowszechnić znane praktyki prawidłowej opieki nad małymi dziećmi. Konieczne są też dalsze badania mające na celu wyjaśnienie genezy SIDS.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-11-03

0 replies on “Zespół nagłej śmierci niemowląt-aktualny stan wiedzy”