Depresja sezonowa i nie sezonowa – porównanie charakterystyki

Brianna Sullivan i Tabitha W. Payne – Affective disorders and cognitive failures: a comparison of seasonal and nonseasonal depression LINK: Am J Psych 2007;164:1663
Termin “depresja sezonowa” pojawił się w piśmiennictwie przed ponad 20 laty. Najczęstszą odmianą tej nieprawidłowości jest depresja zimowa, charakteryzująca się atypowymi objawami wegetatywnymi, takimi jak nadmierna senność, wzmożony apetyt, hiperfagia i przyrost masy ciała, jak również zaburzeniami koncentracji i spowolnieniem ruchowym. Wiadomo, że grupą szczególnie podatną na depresję sezonową są kobiety w młodym wieku. W USA ocenia się, że problem dotyczy aż 5% mieszkańców tego kraju. W tej grupie znajduje się około 60-90% kobiet.

Pomimo tak znacznego rozpowszechnienia, depresja sezonowa i nie sezonowa nigdy nie były porównywane w tym samym badaniu. Tę lukę wypełniły Sullivan i Payne, analizując grupę 93 studentów ze środkowego zachodu USA.

Wszystkich uczestników oceniano w dwóch inwentarzach depresji (nie sezonowej Becka i sezonowej Seasonal Pattern Assessment Questionnaire). Studenci samodzielnie wypełniali także kwestionariusz analizujący wpływ objawów depresyjnych na codzienną aktywność, zdolność poznawczą, koncentrację i pamięć.

Z badania wynika, że depresja sezonowa jest znamiennie częstsza od nie sezonowych zaburzeń o typie dużej depresji (odpowiednio 28.0% i 8.6%). Na pierwszą z wymienionych nieprawidłowości statystycznie częściej zapadają kobiety. Średnie nasilenie objawów depresji sezonowej jest większe.

Autorzy zauważają przy tej okazji, że wprawdzie porównywane nieprawidłowości różniły się pod względem symptomatologii, jednak obie charakteryzowały się znaczącym upośledzeniem zdolności poznawczych. Jedynie nieliczne osoby z depresją sezonową otrzymywały odpowiednie leczenie. Depresja sezonowa jest zatem problemem co najmniej równie istotnym jak nie sezonowa, za to rzadziej rozpoznawanym i leczonym.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2007-11-21

0 replies on “Depresja sezonowa i nie sezonowa – porównanie charakterystyki”