Czy nadwaga jest niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej?

Rik P. Bogers i wsp – Association of overweight with increased risk of coronary heart disease partly independent of blood pressure and cholesterol levels. A meta-analysis of 21 cohort studies including more than 300 000 persons LINK: Arch Intern Med 2007;167:1720
Kraje rozwinięte borykają się z epidemią otyłości. W nadchodzących latach skala tego problemu będzie wzrastać. Tym ważniejsze staje się dokładne zdefiniowanie następstw zdrowotnych nadwagi i otyłości, a w szczególności ich wpływu na układ krążenia.

Na liście kontrowersji do niedawna widniało pytanie o to, czy zwiększone ryzyko choroby wieńcowej u osób z podwyższoną masą ciała wynika wyłącznie z niekorzystnego wpływu nadwagi na ciśnienie tętnicze i cholesterol, czy też jest od tych parametrów niezależne.

Odpowiedzi udzielają Bogers i wsp., autorzy pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine. Autorzy przeprowadzili meta-analizę wyników prospektywnych badań kohortowych, w których wzięło udział łącznie ponad 300 000 zdrowych osób. Tę liczną grupę podzielono w zależności od wartości indeksu masy ciała. Następnie analizowano zależność pomiędzy BMI a względnym ryzykiem choroby wieńcowej, bez i z uwzględnieniem różnic pod względem ciśnienia tętniczego oraz stężenia cholesterolu w surowicy.

W analizowanym okresie chorobę wieńcową rozpoznano u 18 000 osób. Po stratyfikacji w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej i palenia papierosów, względne ryzyko choroby wieńcowej u osób z nadwagą i otyłością, w porównaniu z osobami z prawidłowym BMI, wyniosło odpowiednio 1.32 i 1.56. Kolejna stratyfikacja w zależności od wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu, wiązała się z niewielkim obniżeniem względnego ryzyka odpowiednio do 1.17 i 1.49. Przyrost względnego ryzyka w przeliczeniu na 5 jednostek BMI wynosił 1.29 (1.22-1.35) przed i 1.16 (1.11-1.21) po uwzględnieniu różnic pod względem ciśnienia i cholesterolu.

Tym samym można twierdzić, że nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wieńcowe częściowo niezależnie od wpływu na ciśnienie tętnicze i cholesterol.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-09-10

0 replies on “Czy nadwaga jest niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej?”