Przyczyny i konsekwencje ekspansji przy-aptecznych poradni medycznych

J.F.Farley, J.W.Devine, R.S.Hadsall – Professional implications of the expansion of pharmacy-based medical clinics LINK: J Am Pharm Assoc 2007;47:410-414
Farmaceuci pracujący w aptekach są często dla pacjentów najłatwiej dostępnym personelem medycznym. Jakkolwiek główną aktywnością apteki jest dyspensowanie leków na receptę, to farmaceuta w aptece często udziela bezpłatnych porad dotyczących samoleczenia czy też diagnozowania drobnych schorzeń, w których najczęściej są stosowane leki OTC i suplementy diety.

Ponieważ zapotrzebowanie pacjentów na usługi zmienia się, musi również zmieniać sie profil działalności apteki, w USA coraz częściej powstają przy-apteczne poradnie, w których farmaceuci wraz ze średnim personelem medycznym (np.: pielęgniarką ) świadczą usługi obejmujące szczepienia, poradnictwo z zakresu leków OTC oraz pomoc w stanach ostrych, głównie w łatwych do zdiagnozowania schorzeniach, wymagających mało inwazyjnych testów diagnostycznych oraz minimalnej ilości badań lekarskich w celu diagnozy.

Pierwsze takie przy-apteczne poradnie zostały otwarte w USA przez sieć apteczną pod nazwa QuickMedx w 2000 roku w Minnesocie. Przy-apteczne poradnie cieszą się dużą popularnością, do 2008 roku jedna z sieci planuje posiadanie 1400 tego rodzaju placówek przy swoich aptekach.

Popularność przy-aptecznych poradni wynika z faktu, że świadczone przez nie usługi kosztują znacznie mniej niż świadczone przez tradycyjne poradnie i szpitale. Placówki takie stają się więc alternatywą dla biedniejszych grup społecznych, w tym dużej grupy mieszkańców nie posiadających ubezpieczenia (w USA około 40 mln osób). Nie bez znaczenia jest też większa dostępność przy-aptecznych poradni.

Oczywiście farmaceuci pracujący w tych poradniach muszą przejść dodatkowe szkolenia z zakresu diagnozowania i leczenia. Ponadto w poradniach tych obowiązują ściśle opracowane, przez zespoły ekspertów, procedury postępowania pozwalające do minimum ograniczyć ryzyko tego rodzaju działań. Ze względu na uregulowania prawne, różny też jest zakres działania tych placówek w poszczególnych stanach.

Mimo jednak utrudnień można przypuszczać, że przy-apteczne poradnie wkrótce staną sie bardzo popularne. Są też kolejnym wyzwaniem i kolejną aktywnością dla farmaceutów, która wymagać będzie zdobycia nowych umiejętności i być może zmian w kształceniu

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-06-13

 

TAGI:
0 replies on “Przyczyny i konsekwencje ekspansji przy-aptecznych poradni medycznych”