Czy posiadanie zwierząt domowych może być niebezpieczne dla zdrowia?

Peter M. Rabinowitz, Zumra Gordon i Lynda Odofin – Pet-related infections LINK: Am Fam Phys 2007;76:1314
Według danych z 2001 roku Amerykanie posiadają 62 miliony psów i 68 milionów kotów. Znajomość potencjalnych zagrożeń zdrowotnych dla właścicieli jest wśród lekarzy niewystarczająca.

W USA każdego roku notuje się około 4 milionów infekcji nabytych od zwierząt domowych, a koszt opieki nad chorymi przekracza 300 milionów USD.

Jak wynika z artykułu przeglądowego opublikowanego w American Family Physician, gama chorób przenoszonych przez zwierzęta domowe jest szeroka.  Do najczęstszych należy toksoplazmoza przenoszona przez koty. Zakażenie, choć zwykle bezobjawowe, może stanowić zagrożenie dla płodu, szczególnie gdy doszło do niego w pierwszym trymestrze ciąży.

Do innych, względnie częstych infekcji pasożytniczych przenoszonych przez zwierzęta domowe, należą tasiemczyce oraz kryptosporydioza i giardiaza objawiające się zwykle biegunką. Nierzadkim zjawiskiem są zakażenia grzybicze, zarówno odsłoniętych partii skóry, jak i skóry głowy.

Wśród infekcji bakteryjnych dominują kampylobakterioza i salmonelloza. Rzadziej występują robaczyce i zakażenia wirusowe.

Większość z wymienionych chorób ma samoograniczający się charakter. W tych przypadkach, w których choroba nie wygasa samoistnie, stosuje się leczenie celowane, zależne od wyników badań bakteriologicznych.

Opinie ekspertów i codzienna praktyka uczą, że istotną rolę w profilaktyce infekcji odzwierzęcych odgrywa mycie rąk i unikanie kontaktów z odchodami zwierząt. Szczególne środki ostrożności obowiązują w przypadku osób z obniżoną odpornością. Ważna jest również odpowiednia opieka weterynaryjna, a także komunikacja między weterynarzami a lekarzami opieki podstawowej. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcona jest rezolucja American Medical Association “Jedno zdrowie” (One Health) z 2007 roku.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że korzyści zdrowotne wynikające z posiadania zwierząt domowych, w tym pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, przewyższają potencjalne zagrożenia.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2007-11-01