Czy objawy cukrzycy skutecznie określą grupę, w której należy prowadzić badania przesiewowe w kierunku hiperglikemii?

N.G. Clark i wsp – Symptoms of diabetes and their association with the risk and presence of diabetes LINK: Diabetes Care 2007;30:2868
American Diabetic Association stworzyło listę objawów, które powinny zaalarmować lekarza i skłonić go do podjęcia działań mających na celu wykrycie cukrzycy. Lista ta obejmuje: częstomocz, nadmierne pragnienie, wzmożony apetyt, zmęczenie, drażliwość i zaburzenia widzenia.

Na łamach Diabetes Care przedstawiono przekrojową analizę grupy osób obserwowanych w ramach badania kwestionariuszowego, którego celem jest efektywne wykrywanie i leczenie cukrzycy oraz stanów do niej prowadzących (The Study to Help Improve Early evaluation and management of risk factors Leading to Diabetes -SHIELD).

Prowadzony w ramach programu wstępny skrining ok. 15 tysięcy osób wyłonił 3937 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, 371 osób chorych na cukrzycę typu 1, 5485 osób o wysokim ryzyku rozwoju cukrzycy i 5753 osób o niskim ryzyku rozwoju cukrzycy.

Co najmniej jeden objaw z listy proponowanej przez ADA zgłaszało 56% badanych z cukrzycą typu 2 i 52% z cukrzycą typu 1. W grupach wysokiego i niskiego ryzyka cukrzycy, co najmniej jeden objaw zgłaszało odpowiednio: 45% i 31% osób.

Najczęściej zgłaszanymi w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dolegliwościami w grupie chorych na cukrzycę typu 2 lub typu 1 były częste oddawanie moczu (odpowiednio 33,8% i 27%) i zmęczenie (odpowiednio 27,3% i 26,4%). W grupie wysokiego i niskiego ryzyka rozwoju cukrzycy również wymieniano częste oddawanie moczu (odpowiednio 24,2% i 13,2%) i zmęczenie (odpowiednio 23,1% i 14,2%)

Zwraca uwagę, że w ankietach 48% chorych na cukrzycę typu 1 i 44% chorych na cukrzycę typu 2 w poprzedzającym roku nie odnotowano występowania nawet jednego z objawów z listy ADA.

A zatem, zdaniem autorów, wystąpienie jednego lub większej liczby objawów cukrzycy nieprecyzyjnie definiuje grupę osób, które powinny być poddane badaniom skriningowym. Pełny algorytm wczesnego rozpoznawania cukrzycy powstanie, być może, dopiero po uzyskaniu wyników wieloletniej obserwacji w ramach badania SHIELD.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-11-12