Nadciśnienie tętnicze – problem niedoceniany w skali globalnej

Vlado Perkovic i wsp – The burden of blood pressure-related disease. A neglected priority for global health LINK: Hypertension 2007 online first
Znaczenie nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka poznano już 50 lat temu. W latach 60-siątych wprowadzono do szerokiego stosowania pierwsze leki hipotensyjne. Dzisiaj z badań epidemiologicznych wiadomo, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz udaru mózgu wzrasta jeśli wartość ciśnienia skurczowego przekracza 115 mm Hg. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego (ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wyższych od odpowiednio 140 mm Hg i 90 mm Hg) można, jak się szacuje, postawić u 1 miliarda osób na całym świecie. Szacuje się także, że w latach 2000-2025 liczba osób z nadciśnieniem tętniczym wzrośnie w krajach uprzemysłowionych o 70 milionów, a w krajach o niskim statusie ekonomicznym o ponad 500 milionów. Zróżnicowanie ma także charakter geograficzny, np. w Azji istnieje większa zależność pomiędzy nadciśnieniem a liczbą udarów mózgu. W wielu regionach świata osoby z nadciśnieniem tętniczym nie otrzymują żadnych leków hipotensyjnych mimo, że koszt leczenia preparatami generycznymi nie powinien przekroczyć 1 centa na osobę dziennie. Prewencja powikłań nadciśnienia, jak piszą w artykule opublikowanym w Hypertension Vlado Perkovic i wsp., wymaga przede wszystkim identyfikacji pacjentów o wysokim stopniu ryzyka. Należy w krajach słabo rozwiniętych sporządzić algorytmy badań przesiewowych dużych grup społecznych, poprawić dystrybucję leków, wreszcie zastosować programy prewencji, które tak jak w wypadku zakażenia HIV, mogą mieć duży odzew społeczny.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-10-22
Ewa Kowalik