Zmniejszenie częstości akcji serca a chorobowość i śmiertelność – badanie BEAUTIFUL

Philippe Gabriel Steg – Overview of large morbidity/mortality trials with ivabradine: focus on the BEAUTIFUL study LINK: Eur Heart J 2007;9 Suppl F:F15
Częstość rytmu serca jest jednym z najważniejszych czynników określających zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Jest także, jak pisze w pracy opublikowanej w European Heart Journal Philippe Gabriel Steg, czynnikiem, który określa częstość występowania niedokrwienia oraz epizodów dławicowych.

Wcześniejsze badania epidemiologiczne wykazały, że wysoka spoczynkowa częstość serca zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. Środki zwalniające częstość serca stosuje się nie tylko dla ograniczenia niedokrwienia, ale także w leczeniu towarzyszącej chorobie niedokrwiennej serca (CAD) dysfunkcji lewej komory.

Poszukuje się obecnie środków alternatywnych dla blokerów receptorów beta oraz blokerów kanału wapniowego. Jednym z nich może być iwabradyna – środek wybiórczo blokujący kanał potasowy w węźle zatokowym i nie mający wpływu na inotropizm ani na wartość ciśnienia tętniczego.

Skuteczność iwabradyny jako środka uzupelniającego standardowe leczenie analizowana jest w programie BEAUTIFUL (the morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction), którego punktami końcowymi są zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawały serca, oraz niewydolność serca, u pacjentów ze stabilną CAD i obniżoną frakcją wyrzutu. Do programu zakwalifikowano około 11000 pacjentów z objawami choroby wieńcowej, z rytmem zatokowym o częstości uderzeń co najmniej 60 uderzeń na minutę i frakcją wyrzutową poniżej 40%. Chorzy randomizowanni są do grup otrzymujących placebo lub 5 mg a następnie 7.5 mg iwabradyny, dwa razy dziennie.

Wyniki BEAUTIFUL będą ogłoszone w 2008 roku.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-09-12

0 replies on “Zmniejszenie częstości akcji serca a chorobowość i śmiertelność – badanie BEAUTIFUL”