Mechanizmy odwrotnej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a ryzykiem wieńcowym

Samia Mora i wsp – Physical activity and reduced risk of cardiovascular events. Potential mediating mechanisms LINK: Circulation 2007;116:online
Co jest kluczem do wyjaśnienia odwrotnej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a ryzykiem wieńcowym, postanowili sprawdzić autorzy oryginalnego badania, którego wyniki opublikowano w Circulation. Korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych na prawdopodobieństwo incydentów wieńcowych nie jest tajemnicą. Odwrotna zależność pomiędzy tymi zmiennymi utrzymuje się także po uwzględnieniu różnic pod względem większości poddających się modyfikacji czynników ryzyka chorób serca i naczyń, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiper-/dyslipidemia, palenie i cukrzyca.

Co zatem leży u podłoża tej korelacji? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano analizując liczne parametry laboratoryjne, demograficzne i kliniczne u ponad 27 tysięcy bezobjawowych kobiet różniących się poziomem aktywności fizycznej. Okres obserwacji, w którym analizowano częstość incydentów wieńcowych w tej grupie, wyniósł średnio 10.9 lat.

Tygodniowa aktywność fizyczna mierzona liczbą spalonych kalorii zmniejszała, w zależności od „dawki”, ryzyko wieńcowe. W porównaniu z osobami, które spalały <200 kcal/tydzień, ryzyko incydentów wieńcowych u uczestniczek badania spalających 200-599, 600-1499 i co najmniej 1500 kcal/tydzień było niższe o odpowiednio 27%, 32% i 41%.

Znane czynniki ryzyka odpowiadały za 59% zmienności ryzyka. Największy udział w redukcji ryzyka miały biomarkery zapalenia i hemostazy (32.6%), a następnie ciśnienie tętnicze (27.1%) i lipidy (19.15). Wpływ indeksu masy ciała (10.1%) i cukrzycy (8.9%) był mniejszy, a homocysteiny i kreatyniny wręcz niezauważalny (< 1%).

Podsumowując, u podłoża zależności między aktywnością fizyczną a ryzykiem wieńcowym leżą znane, choć, poza ciśnieniem tętniczym i stężeniami lipidów, mniej popularne czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-11-06

0 replies on “Mechanizmy odwrotnej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a ryzykiem wieńcowym”