Inhibitory enzymu przekształcającego angiotensynę: przełom w leczeniu chorób układu krążenia-rys historyczny

Jeffrey S. Borer – Angiotensin-converting enzyme inhibition: a landmark advance in treatment for cardiovascular diseases LINK: Eur Heart J Suppl 2007 9: E2-E9
W suplemencie European Heart Journal zamieszczono artykuł poświęcony roli inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę (ACE-i) we współczesnej kardiologii.

Upłynęło przeszło 25 lat od wprowadzenia tej grupy preparatów do lecznictwa. W ciągu tego ćwierćwiecza znacząco pogłębiła się wiedza na temat patofizjologii chorób układu krążenia, czemu towarzyszyło równie znaczące rozszerzenie listy zastosowań tych leków.

Pierwszym wskazaniem do stosowania ACE-i było nadciśnienie tętnicze, w którym leki z tej grupy korzystnie wpływały nie tylko na „miękkie” punkty końcowe, takie jak wartość ciśnienia, ale także na „twarde”, w tym śmiertelność.

Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku opublikowano pierwsze prace, z których wynikało, że inhibitory wydłużają przeżycie pacjentów ze skurczową niewydolnością serca. Wyniki kolejnych badań wskazywały, że korzyść ze stosowania tych leków odnoszą prawdopodobnie również osoby z niewydolnością rozkurczową.

Kolejnym kluczowym zastosowaniem inhibitorów okazał się okres po zawale serca. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym okresie pozawałowym zmniejszało śmiertelność i częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca i hamowało remodelling mięśnia sercowego.

Wybrane inhibitory enzymu przekształcającego angiotensynę mają obecnie ugruntowaną pozycję w leczeniu choroby wieńcowej, w której zmniejszają częstość epizodów niedokrwiennych, poprzez hamowanie progresji zmian miażdżycowych, normalizowanie funkcji śródbłonka i korzystny wpływ na równowagę fibrynolityczną. Nie sposób również pominąć nefroprotekcyjnego działania inhibitorów i nie wspomnieć o ich korzystnym wpływie na ryzyko udaru mózgu, zarówno u osób z nadciśnieniem, jak i bez nadciśnienia.

Podsumowując, pomimo wielu lat badań nad farmakoterapią chorób układu krążenia, wciąż odkrywamy nowe zastosowania inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-09-30

0 replies on “Inhibitory enzymu przekształcającego angiotensynę: przełom w leczeniu chorób układu krążenia-rys historyczny”