Nowoczesne technologie w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań u chorych na cukrzycę

J. D. Piette – Interactive behavior change technology to support diabetes self-management LINK: Diabete Care 2007;30:2425
W świetle narastającej epidemii cukrzycy i konieczności zwiększania nakładów na jej leczenie, tanie, łatwo dostępne technologie informatyczne mogą wypełnić lukę między możliwościami finansowymi systemu ochrony zdrowia a koniecznością zapewnienia właściwej opieki nad chorymi na cukrzycę.

Na łamach Diabetes Care J.D. Piette przedstawił możliwości wykorzystania interaktywnych technologii w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań chorych na cukrzycę. Należą do nich odpowiednie programy komputerowe dostępne również dla palmtopów, przeznaczone dla pacjentów interaktywne strony internetowe, automatyczne połączenia telefoniczne, płyty DVD, terminale elektroniczne w poradniach, oceniające styl życia i aktualne leczenie pacjentów.

Poprawę przestrzegania stosowanego leczenia mają umożliwiać elektroniczne formy uzupełniania leków. Do systematycznych ćwiczeń fizycznych zachęcają urządzenia fitness wyposażane w elektroniczną pamięć rejestrującą stopień i czas trwania aktywności fizycznej.

Powyższe urządzenia i programy komputerowe mają za zadanie wspomagać wysiłki pacjenta podejmowane w celu modyfikacji stylu życia, sprzyjać komunikacji pomiędzy pacjentami i wspierającymi je osobami.

Wiele uwagi poświęcono poprawie komunikacji między pacjentem a zespołem leczącym. Część z badań przyniosła wyniki wskazujące na poprawę wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę korzystających z nowych osiągnięć technologicznych. Niejasna jest skuteczność interaktywnych programów, funkcjonujących poza zespołem leczącym, których celem jest modyfikacja zachowań prozdrowotnych.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dość duży odsetek osób rezygnuje z korzystania z programów, a niewielu osiąga cele ważne dla poprawy stanu zdrowia. Niewątpliwą zaletą jest możliwość zwiększenia kontaktów między pacjentami i grupami wsparcia.

Według autorów nowoczesne technologie wymagają dalszych badań i podjęcia współpracy wielu osób i organizacji. Co oczywiste, niezależnie od rozwoju technologii osoby chore na cukrzycę będą nadal wymagać bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-10-29

0 replies on “Nowoczesne technologie w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań u chorych na cukrzycę”