Pilna potrzeba ograniczenia spożycia soli!

Stephen Havas, Barry D. Dickinson, Modena Wilson – The urgent need to reduce sodium consumption LINK: JAMA 2007; 298:1439
Wiele badań randomizowanych wykazało, że wysokie spożycie sodu podwyższa wartość ciśnienia tętniczego.

Szacuje się, że średnie spożycie sodu na osobę na świecie mieści się obecnie w zakresie 2300-4600 mg (100-200 mmol lub 1-2 łyżeczek soli) i wzrosło o 55% w porównaniu z latami 70. ubiegłego stulecia. W USA spożycie to wynosi 4000 mg na każde 2000 kcal.

Najwięcej sodu (77% ogólnego spożycia) zawiera, jak piszą w dramatycznym komentarzu Stephen Havas i wsp., żywność poddana konserwacji oraz produkty przygotowywane do spożycia w restauracjach (12% występuje naturalnie w produktach, 6% to użycie soli przy stole a 5% podczas gotowania w domu).

Wiele towarzystw naukowych w Stanach Zjednoczonych wydało rekomendacje, według których spożycie sodu należy pilnie obniżyć do 2400 mg/dziennie. Zalecenia te nie zostały jednak zrealizowane. Wielu producentów żywności nie ograniczyło ilości sodu dodawanego do produktów, gdyż FDA ciągle uznaje sól za składnik bezpieczny.

W wielu krajach przeprowadza się jednak akcje edukujące konsumentów i wprowadza specjalne oznakowania produktów charakteryzujących się dużą zawartością sodu. W Finlandii na przykład, jak podkreślają autorzy, udało się zmniejszyć spożycie sodu o 40%. Szacuje się, że zmniejszenie spożycia sodu o 50% wiąże się ze zmniejszeniem wartości skurczowego ciśnienia tętniczego – SBP (o przynajmniej 5 mm Hg), z 20% redukcją występowania nadciśnienia tętniczego i 14% redukcją występowania udarów mózgu. Gdyby Stanom Zjednoczonym udało się taki cel osiągnąć, zapobiegłoby to 150 tysiącom zgonów rocznie.

Największa, zdaniem autorów, redukcja SBP miałaby miejsce wtedy, kiedy spożycie sodu w diecie zmniejszyłoby się do poziomu 1500 mg/dziennie. Mając na uwadze zdrowie populacji warto jest do tego namawiać konsumentów, producentów żywności i lekarzy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-09-26