Krytyczna analiza strategii leczenia depresji

T.A. Furukawa i wsp – Long-term treatment of depression with antidepressants: a systematic narrative review LINK: Can J Psychiatry 2007;52:545
Nowoczesne leczenie depresji niesie ze sobą szereg praktycznych problemów, które nie były dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięte w badaniach klinicznych. Krytyczną ocenę sposobów długotrwałego leczenia depresji przedstawiono na łamach Canadian Journal of Psychiatry.

Pierwszą część analizy poświęcono zagadnieniu dalszej terapii depresji, przy braku reakcji lub niepełnej reakcji na pierwszą fazę leczenia. Szacunkowe dane wskazują, że skuteczność wczesnej fazy leczenia depresji (uzyskanie remisji) wynosi zaledwie 30-40%. Powszechnie akceptowanym sposobem postępowania w tej sytuacji jest zwiększenie dawki stosowanego leku przeciwdepresyjnego, zmiana na lek z innej grupy, czy też dołączenie drugiego leku przeciwdepresyjnego. Przedłużone stosowanie terapii początkowej o dalsze kilka tygodni tym samym lekiem, w tej samej dawce pozwalało na uzyskanie remisji u dalszych 13% do 33% chorych, w zależności od cytowanego przez autorów badania.

Zwiększenie dawki stosowanego leku oraz zamiana na lek innej lub tej samej klasy powodowały przybliżone odsetki remisji. Nieco lepsze rezultaty uzyskiwano w stosunku do terapii początkowej, gdy do leczenia wyjściowego dołączano dodatkowy lek przeciwdepresyjny o innym mechanizmie działania.

W drugiej części analizy autorzy opierając się na dostępnych badaniach wykazali, że długotrwała terapia lekiem, którym uzyskano remisję depresji zapobiega jej nawrotowi u znaczącego odsetka chorych. W ciągu trzech lat nawrót depresji stwierdzano średnio u 18% aktywnie leczonych i 41% leczonych placebo.

Uzyskane informacje pozwalają w sposób bardziej wyważony podejmować decyzje terapeutyczne i indywidualizować dobór i dawkowanie leków. Nadmierne zwiększanie dawek leków, zmiana leku na nowy nie zawsze oznaczają skuteczną strategię postępowania i nie znalazły, jak dotychczas, uzasadnienia w świetle badań klinicznych. Skuteczną strategią przeciwdziałającą nawrotom jest z kolei konsekwentna, długotrwała terapia przeciwdepresyjna.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2007-09-09

0 replies on “Krytyczna analiza strategii leczenia depresji”