Skrining w kierunku choroby niedokrwiennej serca – czas na rutynową diagnostykę obrazową?

Michael S. Lauder – Screening for coronary heart disease: has the time for universal imaging arrived? LINK: Clev Clin J Med 2007;74:645
W pracy przeglądowej opublikowanej na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine, Lauder na przykładzie klinicznym komentuje niedawne zalecenia grupy roboczej SHAPE (The Screening for Heart Attack Prevention and Education Task Force).

Zgodnie z tymi zaleceniami niemal wszyscy dorośli ludzie w wieku średnim lub starsi powinni mieć wykonane badanie obrazowe, jako skrining w kierunku choroby wieńcowej. Lauder krytykuje te zalecenia jako nie oparte na dowodach z wiarygodnych badań naukowych. Zwraca on uwagę na fakt, że badania obserwacyjne mogą przeszacowywać przydatność testów przesiewowych. Nie zawsze też skuteczny skrining (prowadzący do rozpoznania choroby u większej ilości pacjentów) wiąże się z poprawą rokowania.

W związku z tym czas i pieniądze należy raczej poświęcić na wykonanie badań randomizowanych, które dopiero pozwolą, być może, na stwierdzenie, czy profilaktyczna diagnostyka obrazowa u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej ma sens, jakich badań należy użyć i jaką grupę nimi objąć. Dopóki wyniki takich badań nie będą znane, dopóty należy się kierować dotychczasową wiedzą, czyli zaleceniami NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program), skalą ryzyka Framingham oraz promować zachowania prozdrowotne.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2007-10-01