Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży- rzeczywisty obraz

Matthew L. Hansen, Paul W. Gunn i David C. Kaelber – Underdiagnosis of hypertension in children and adolescents LINK: JAMA 2007;298:874
Szacuje się, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji dzieci i młodzieży wynosi 2-5%. Uważa się, że podobnie jak w populacji dorosłych, również w tej grupie wieku dominuje samoistna postać nadciśnienia tętniczego.

W Journal of American Medical Association ukazała się praca poświęcona temu problemowi. Do badania włączono 14187 osób z populacji stanu Ohio w USA, w wieku 3 -18 lat, które oceniano w trakcie co najmniej 3 wizyt kontrolnych (tzw. wizyty zdrowego dziecka) w latach 1999-2006. Celem badania było ocena niedoszacowania częstości występowania nadciśnienia tętniczego i stanu przednaciśnieniowego w tej grupie wieku oraz identyfikacja czynników zwiększających szansę prawidłowego rozpoznania.

Nadciśnienie stwierdzono u 3,6% badanej populacji. Z tej grupy jedynie 26%, jak wynika z dokumentacji medycznej, miało uprzednio postawione rozpoznanie nadciśnienia tętniczego lub stanu przednadciśnieniowego. Dodatkowo u 3,4% z badanej grupy stwierdzono stan przednaciśnieniowy (jedynie w 11% przypadków fakt ten był udokumentowany w elektronicznej dokumentacji medycznej).

Z analizy wielu zmiennych wynika, że niezależnymi czynnikami determinującymi postawienie rozpoznania nadciśnienia tętniczego lub stanu przednaciśnieniowego był m. in. starszy wiek (przyrost o 1 rok, powyżej 3 roku życia), stwierdzenie co najmniej trzykrotnie nieprawidłowych wartości ciśnienia tętniczego i rozpoznanie otyłości (OR=2,61).

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że wyniki badania wskazują na zbyt rzadkie rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-08-29

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży- rzeczywisty obraz”