Krytycznie o badaniu COURAGE – polemika

George A. Diamond i Sanjay Kaul – COURAGE under fire LINK: j Am Coll Cardiol in press
Na łamach Journal of the American College of Cardiology, po sąsiedzku z krytyczną analizą badania COURAGE, ukazała się napisana ze swadą polemika tej analizy.

Autorzy rozprawiają się po kolei ze wszystkimi przedstawionymi przez Kereiakesa i wsp. krytycznymi tezami dotyczącymi analizy badania COURAGE. Nie wchodząc w szczegóły tej interesującej polemiki można stwierdzić, że jej autorzy są zdania, iż badanie COURAGE zostało zaplanowane i wykonane w sposób niemal wzorcowy, grupa chorych została wyselekcjonowana prawidłowo i jej profil nie jest znacząco różny od tego spotykanego w innych tego typu badaniach.

Faktem jest jednak, że oczekiwana 22% różnica dotycząca złożonego pierwotnego punktu końcowego była przyjęta nierealistycznie. Dla autorów, praktycznie we wszystkich punktach, na które zwrócili uwagę Kereiakes i wsp., wnioski nasuwające się po przeanalizowaniu badania nie różnią się zasadniczo od wniosków badaczy COURAGE.

Autorzy zakładają, że wyniki badania COURAGE są wiarygodne i w związku z tym pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową należy w pierwszej kolejności leczyć optymalnie zachowawczo, a dopiero u tych, u których tego typu postępowanie nie przyniesie spodziewanego efektu, rozważyć można rewaskularyzację.

Na zakończenie autorzy przypominają, iż według danych The Centers for Disease Control, w latach 1980-2000 śmiertelność z powodu choroby wieńcowej w USA zmniejszyła się o blisko 40%. Prawie połowę tej redukcji można przypisać zwalczaniu konwencjonalnych czynników ryzyka, a tylko 7% zabiegom rewaskularyzacji.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-09-14

0 replies on “Krytycznie o badaniu COURAGE – polemika”