Wpływ leczenia farmakologicznego po zawale serca na częstość występowania kolejnych zawałów

Menno E. van der Elst i wsp – Effect of drug combinations on admission for recurrent myocardial infarction LINK: Heart 2007;93:1226
Na łamach Heart opublikowano holenderskie badanie kliniczno-kontrolne mające na celu wyjaśnienie, w jakim stopniu poszczególne elementy standardowego leczenia farmakologicznego po zawale wpływają na częstość występowania kolejnych zawałów.

Analizie poddano wszystkich pacjentów z jednego z rejonów Holandii, przyjętych do szpitala z powodu pierwszego w życiu zawału serca w latach 1991-2000, którzy przeżyli 30 dni po zawale. Grupę badaną stanowiło 389 pacjentów, u których wystąpił kolejny zawał serca, a grupę kontrolną 2344 pacjentów, u których nie stwierdzono kolejnego zawału. Sprawdzono, czy leczenie kilkoma lekami prewencyjnymi (leki przeciwpłytkowe, statyny, beta-blokery, inhibitory konwertazy), stosowanymi przynajmniej przez 70% czasu obserwacji ma wpływ na wystąpienie kolejnego zawału.

Leczenie jednym, obojętnie którym lekiem prewencyjnym wiązało się z 6% redukcją ryzyka kolejnego zawału (ale 95% przedział ufności – 30% redukcja do 28% wzrost ryzyka). Natomiast leczenie dwoma lekami to 26% redukcja, a trzema – 41% redukcja ryzyka kolejnego zawału. Dodanie jednego leku, niezależnie od klasy, zmniejszalo ryzyko średnio o 16%.

Autorzy twierdzą więc, iż leczenie farmakologiczne pacjentów po zawale serca, zgodne z ogólnie przyjętymi zaleceniami, przy użyciu kilku leków, zmniejsza istotnie ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-10-01

0 replies on “Wpływ leczenia farmakologicznego po zawale serca na częstość występowania kolejnych zawałów”