Ile tracimy życia przez cukrzycę?

O.H. Franco i wsp – Associations of diabetes mellitus with total life expectancy and life expectancy with and without cardiovascular disease LINK: Arch Intern Med 2007;167:1145
Rokowanie w cukrzycy można analizować na wiele różnych sposobów. Do wyobraźni szczególnie przemawiają wskaźniki odnoszące się do indywidualnych chorych.

Na łamach Archives of Internal Medicine autorzy ze Stanów Zjednoczonych starali się odpowiedzieć na pytanie, o ile krócej żyć będzie osoba > 50 roku życia, cierpiąca na cukrzycę typu 2. Badacze ocenili również długość życia bez powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz długość życia po ich wystąpieniu. W wieloczynnikowej analizie statystycznej śledzono losy populacji Framingham w trzech kilkunastoletnich okresach, począwszy od lat pięćdziesiątych kończąc na latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Dla całej populacji chorych na cukrzycę stwierdzono istotny wzrost ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, jak również zgonów z ich powodu. Współczynniki ryzyka tych zdarzeń mieściły się w zakresie 1,6-2,4.

U kobiet i mężczyzn >50 roku życia cukrzyca typu 2 skracała całkowity okres przeżycia o odpowiednio 8,2 i 7,5 roku (w porównaniu z osobami bez cukrzycy). Okres życia bez powikłań (do momentu wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego) skracał się u kobiet i mężczyzn z cukrzycą o odpowiednio 8,4 i 7,8 roku, natomiast czas od momentu wystąpienia pierwszego powikłania ze strony układu krążenia do zgonu był nieznamiennie dłuższy (o odpowiednio 0,2 i 0,3 roku).

Cukrzyca skraca zatem bardzo istotnie długość życia, dodatkowo, w jego trakcie, wcześniej powodując powikłania sercowo-naczyniowe. Co oczywiste, najlepiej jest jej zapobiegać, stosując aktywną profilaktykę zaburzeń metabolizmu glukozy

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-06-11

0 replies on “Ile tracimy życia przez cukrzycę?”