Dieta a prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego

Frank B. Hu – Diet and cardiovascular disease prevention. The need for a paradigm shift LINK: J Am Coll Cardiol 2007;50:22

Tradycyjna, obowiązująca od początków XX wieku teoria głosi, że dieta, której podstawę stanowią tłuszcze zwierzęce prowadzi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca (CHD).

Doświadczenia ostatnich lat, w tym przyjmujące rozmiary epidemii zjawisko otyłości i częste występowanie cukrzycy typu drugiego nakazały jednak zrewidować założenie, że pokarmy nieskotłuszczowe i odtłuszczone są zdrowe dla organizmu. Badania metaboliczne potwierdziły bowiem, że dieta niskotłuszczowa i wysokowęglowodanowa prowadzi do wzrostu poziomu cukru w surowicy krwi, wzrostu odpowiedzi wykorzystującej insulinę, wzrostu poziomu trójglicerydów i redukcji cholesterolu wysokiej gęstości (HDL).

W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Journal of the American College of Cardiology, Frank B. Hu pisze, że obserwuje się coraz większe zainteresowanie dietą o niskiej zawartości węglowodanów. Popularność zyskał tzw. indeks glikemiczny (glycemic index – GI), wskaźnik określający różny stopień odpowiedzi glikemicznej na dietę zawierającą węglowodany. GI wartościuje pokarmy w zależności od tempa wzrostu glikemii poposiłkowej i zależy od tempa trawienia, fizycznej postaci pokarmu i zawartości w nich rozpuszczalnych włókien.

Autor podkreśla, że węglowodany poddane oczyszczaniu (jak białe pieczywo) są szybciej trawione, ponieważ cząsteczki zboża użyte do jego produkcji są małe a otręby i kiełki usunięte.

Poza GI używa się także pojęcia ładunku glikemicznego (GL), będącego pochodną GI i ilości węglowodanów w diecie. Według autora komentarza, im wyższe GI i GL tym niższy poziom HDL i wyższy poziom trójglicerydow.

Czas najwyższy, jak pisze w podsumowaniu autor, zmienić paradygmat diety korzystnej dla serca z diety restrykcyjnej dla tłuszczu na dietę ze zredukowanym ładunkiem glikemicznym. W konsekwencji może to przynieść korzyść w postaci poprawy stanu zdrowia publicznego.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-06-03

0 replies on “Dieta a prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego”