Spożycie soli a ryzyko sercowo-naczyniowe – podsumowanie wiedzy

Barry D. Dickinson i Stephen Havas – Reducing the population burden of cardiovascular disease by reducing sodium intake. A report of the Council in Science and Public Health LINK: Arch Intern Med 2007;167:1460
W Archives of Internal Medicine opublikowano obszerny artykuł przeglądowy zawierający podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zależności pomiędzy spożyciem sodu a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

W czerwcu 2006 roku American Medical Association wydała zalecenie dotyczące ograniczenia ilości sodu w przetworzonej żywności i potrawach serwowanych w restauracjach. W ślad za tym, FDA wprowadziła ostrzegawcze etykiety umieszczane na produktach spożywczych bogatych w sód. Motorem do tych działań były wiarygodne dowody badawcze wiążące spożycie sodu z nadciśnieniem tętniczym, a to ostatnie z chorobą wieńcową.

Renomowane towarzystwa medyczne zalecają ograniczenie zawartości sodu w diecie do mniej niż 2400 mg na dobę, co odpowiada około 6000 mg soli kuchennej. Wiadomo, że zmniejszenie ilości spożywanego sodu o 1.3 g/dobę w skali całego życia zmniejsza o 5 mm Hg wynikający z wieku wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego w okresie pomiędzy 25 a 55 rokiem życia.

Zdaniem epidemiologów, takie ograniczenie zawartości sodu w diecie o zaowocowałoby obniżeniem częstości nadciśnienia o 20% oraz zmniejszeniem śmiertelności z powodu choroby wieńcowej, udarów i niezależnie od przyczyny odpowiednio o 9%, 14% i 7%. W warunkach amerykańskich oznacza to uniknięcie 150 000 zgonów rocznie.

Osiągnięcie tych korzyści zdrowotnych wydaje się niemożliwe bez współpracy przemysłu spożywczego. Działania edukacyjne będą umiarkowanie skuteczne, jeśli nie pójdą za nimi dodatkowe oznaczenia na produktach spożywczych, umożliwiające odróżnienie tych bogatych w sód od niskosodowych. Zdaniem ekspertów, wobec braku odzewu ze strony producentów żywności, nie obejdzie się bez rozwiązań prawnych regulujących zawartość sodu w sprzedawanych przez nich produktach.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-07-23

 

0 replies on “Spożycie soli a ryzyko sercowo-naczyniowe – podsumowanie wiedzy”