Narastający problem nieprawidłowej masy ciała u dzieci w USA

R. Lavizzo-Mourey – Childhood obesity. What it means for physicians LINK: JAMA 2007;298:920
Risa Lavizzo-Mourey, w komentarzu redakcyjnym na łamach JAMA, porusza problem nieprawidłowej masy ciała u dzieci.

Dane epidemiologiczne dla USA wskazują, że w latach 1993-2004 częstość występowania nieprawidłowej masy ciała u dzieci i nastolatków wzrosła z 13,9% do 17,1%. Skutkiem tego jest zwiększona częstość występowania cukrzycy typu 2 w tej populacji, obecnie 45% nowych przypadków cukrzycy u dzieci i młodzieży to cukrzyca typu 2, w porównaniu z 4% przed 1990 rokiem. Wzrost ten widoczny jest zwłaszcza wśród dzieci rasy czarnej, latynoskiej, azjatyckiej i rdzennych Indian Ameryki.

Wykazano również, że poziom jakości życia dzieci z ciężką otyłością zbliżony jest do jakości życia dzieci z rozpoznanym nowotworem, poddawanych chemioterapii. Należy oczekiwać również w tej grupie wiekowej wzrostu częstości występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Niezbędne jest wypracowanie strategii prewencji nadwagi i form ich aktywnego leczenia.

Autorka proponuje kilkustopniowy schemat postępowania. Pierwszy to wizyta lekarska, w czasie której lekarz pediatra powinien ocenić BMI, określić przyczyny nieprawidłowej masy ciała, a także zaproponować postępowanie dietetyczne i zasady terapii wysiłkiem fizycznym. Lekarz przy planowaniu terapii powinien uwzględnić kontekst rodzinny, socjalny i kulturowy.

Kolejny stopień to prewencja otyłości na poziomie populacyjnym: ustalenie norm żywnościowych produktów sprzedawanych w szkołach, obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego, stworzenie infrastruktury do spacerów, dróg rowerowych, ograniczenie reklamy niezdrowej żywności, ograniczenie dostępności w szkołach publicznych punktów sprzedaży żywności typu fast-food, a także medialne kampanie promujące prozdrowotny styl życia. Ważny jest też dostęp do szerokiego asortymentu produktów żywnościowych w okolicach zamieszkanych przez osoby niezamożne.

Nie wiadomo, czy podjęte działania mogą doprowadzić do podobnej redukcji częstości występowania otyłości jak w przypadku interwencji ograniczających liczbę osób palących w USA (z 42% w 1965 roku do 21% w 2005 roku).

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-08-22

0 replies on “Narastający problem nieprawidłowej masy ciała u dzieci w USA”