Rozszerzenie zaleceń dotyczących szczepień dzieci przeciwko grypie

S.K.Lester, M.S.Hayney – Expanding childhood influenza immunization recommendations J Am Pharm Assoc 2007;47:104
Amerykańskie instytucje zajmujące się szczepieniami (ACIP – The Advisory Committee on Immunization Practices oraz CDC – Centers for Disease Control and Prevention) zmieniły zalecenia dotyczące szczepień przeciw grypie u dzieci. Przesunięto górną granice wieku dzieci, które zaleca się poddać szczepieniu, z 23 na 59 miesięcy.

Nowe zalecenia bazują na obserwacji, że ilość dzieci wymagających opieki medycznej związanej z zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami w grupie wiekowej 23-59 miesięcy jest zbliżona do ilości dzieci młodszych leczonych z tego powodu. Oczywiście zalecane są także coroczne szczepienia dzieci starszych z chorobami przewlekłymi takimi jak: astma, cukrzyca, choroby nerek lub z obniżoną odpornością.

Według raportów CDC każdego roku w USA z powodu komplikacji związanych z grypą hospitalizowanych jest 200.000 pacjentów, a około 36.000 umiera z tego powodu. Większość poważnych powikłań związanych z grypą dotyczy dzieci, zwłaszcza z chorobami przewlekłymi.

Zwykle czas inkubacji, przenoszonego drogą kropelkowa, wirusa grypy wynosi u osób dorosłych 1-4 dni, natomiast zakażona osoba jest źródłem infekcji 1 dzień przed pojawieniem sie objawów, w trakcie trwania choroby (objawy zwykle trwają 3-7 dni) i do 5 dni po ustąpieniu objawów. Natomiast w przypadku dzieci okres, w którym zarażają, jest znacznie dłuższy – rozpoczyna się kilka dni wcześniej i wynosi nawet do 10 dni po ustąpieniu objawów. Z tego powodu możliwe, że w niedługim czasie szczepienia przeciw grypie będą zalecane także dzieciom w wieku szkolnym.

Szkoła, będąca dużym skupiskiem dzieci, jest idealnym miejscem do rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Szczepienia dzieci w wieku szkolnym mogłyby w znaczący sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa grypy, a także zmniejszyć zachorowalność wśród dorosłych (rodziców). AICP zaleca także szczepienia wszystkim osobom z grup ryzyka, w tym np.: rodzicom dzieci z chorobami przewlekłymi.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-02-26