Zależne od pacjenta opóźnienie w leczeniu zawału serca: co można poprawić?

Judith C. Finn i wsp – Patient delay in responding to symptoms of possible heart attack: can we reduce time to care? LINK: MJA 2007;187:293
Na łamach Medical Journal of Australia poruszono ważny i ciągle daleki od rozwiązania problem: w jaki sposób sprawić, by pacjenci w ostrej fazie zawału serca szybciej decydowali się na wezwanie pomocy medycznej.

Czas od początku zawału serca do pierwszego kontaktu medycznego jest w wielu krajach najistotniejszym elementem opóźnienia leczenia. Skrócenie go może więc istotnie przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy rokowania pacjentów po zawale serca.

Opóźnienie to wynika z nieznajomości objawów zawału, nietypowych objawów, trudności w podejmowaniu ważnych decyzji, trudnego dostępu do opieki zdrowotnej i wielu innych przyczyn. Autorzy pracy na podstawie dostępnej literatury przyglądają się, w jaki sposób usiłowano dotychczas rozwiązać ten problem. Na tej podstawie proponują też strategię, dostosowaną do warunków australijskich, mającą na celu zmniejszenie opóźnienia od początku zawału serca do momentu podjęcia przez pacjenta decyzji o wezwaniu pomocy medycznej.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2007-09-03

0 replies on “Zależne od pacjenta opóźnienie w leczeniu zawału serca: co można poprawić?”