Nowe spojrzenie na POChP- więcej niż płuca

Artykuł redakcyjny – Beyond the lungs – a new view of COPD Lancet 2007;370:713
Chociaż przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest piątą lub szóstą przyczyną zgonów na świecie, poświęca się jej mało uwagi. Dotyczy to zarówno jej rozpoznawania, leczenia, jak również środków finansowych poświęcanych na walkę z nią.

Jest to spowodowane wieloma czynnikami, z których prawdopodobnie najważniejsze, to przekonanie, że jest to wyłącznie choroba palaczy, którzy w pewnym sensie mają to, na co zasłużyli, jak również przekonanie o braku skutecznego leczenia.

Autorzy komentarza redakcyjnego w Lancecie powołują się na trzy badania poświęcone tej chorobie, opublikowane w tym samym numerze pisma, by udowodnić tezę, że POChP może mieć inne czynniki przyczynowe, niż palenie; może też dotyczyć ludzi młodych.

W badaniu BOLD wykazano, że rozpowszechnienie POChP u osób po 40 roku życia było takie same wśród niepalących i palących (0-10 „paczko-lat”). Wśród innych czynników autorzy pracy wymienili także narażenie zawodowe i gruźlicę.

Peng Yin i wsp. oszacowali z kolei, że palenie bierne może być w Chinach przyczyną dodatkowego 1.9 miliona zgonów z powodu POChP u osób nigdy nie palących (czynnie). POChP nie jest jednak wyłącznie chorobą palaczy. Jej objawy ma około 5-10% młodych niepalących. Debra Stern i wsp. wykazali, że podatność na POChP można oceniać już u noworodków, a nawet w życiu płodowym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-09-01

0 replies on “Nowe spojrzenie na POChP- więcej niż płuca”